Số lượng và lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng

Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 - Ảnh: GSO
Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở và 55,4% số lao động.

Sáng ngày 19.1, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017, số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp tiếp tục tăng qua 5 năm, trong đó khối doanh nghiệp có mức tăng cao nhất. Khu vực dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng đơn vị, lao động của các ngành kinh tế.

Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI tăng, doanh nghiệp nhà nước giảm với tốc độ chậm. Số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tăng mạnh hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn. Số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, phù hợp với bối cảnh hội nhập. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; Quy mô của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể vẫn rất nhỏ lẻ và có xu hướng giảm nhẹ so với trước.

Tính đến thời điểm 1.7.2017, cả nước có gần 5,9 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 13,7% so với năm 2012 (706 nghìn đơn vị), mỗi năm tăng bình quân 2,6%. Số lượng lao động trong các đơn vị là 26,9 triệu người, tăng 18,5%.

Theo ngành kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực công nghiệp và xây dựng hiện đang thu hút nhiều lao động nhất với 9,1 triệu người, chiếm 64,7% tổng số lao động của khu vực doanh nghiệp, tăng 28,4% so với năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012 - 2017, mỗi năm khu vực này thu hút thêm 404 nghìn lao động.

Về huy động vốn, tại thời điểm 1.1.2017 tổng nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp là 30,2 triệu tỉ đồng, gấp 2,03 lần năm 2012. Như vậy, bình quân giai đoạn 2012 - 2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 15,2% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ trình bày Kết quả tổng điều tra Kinh tế năm 2017 - Ảnh: GSO

Trong số đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút nguồn vốn nhiều nhất với 16,8 triệu tỉ đồng, gấp 2,2 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012 - 2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 17,1% nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Về doanh thu năm 2016, khu vực doanh nghiệp tạo ra 17,45 triệu tỉ đồng doanh thu thuần, gấp 1,7 lần năm 2011, bình quân 5 năm qua mỗi năm toàn bộ khu vực doanh nghiệp tạo ra thêm 11,9% doanh thu (thấp hơn mức tăng thêm 15,2% của vốn).

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có doanh thu đạt cao nhất với 9,76 triệu tỉ đồng, gấp 1,75 lần năm 2011, bình quân giai đoạn 2011 - 2016 khu vực này tạo ra thêm 11,9% doanh thu. Tiếp đến là khu vực các doanh nghiệp FDI năm 2016 tạo ra 4,81 triệu tỉ đồng, gấp 2,37 lần năm 2011. Thấp nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước, năm 2016 chỉ tạo ra 2,88 triệu tỉ đồng doanh thu, tăng 6,7% so với năm 2011.

Về mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất với 46%, tiếp đến là các doanh nghiệp nhà nước 29% và doanh nghiệp FDI là 25%.

Bên cạnh đó, số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở và 55,4% số lao động. Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên mới chỉ ở mức 15,5% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập với 25,4% số lao động.

Các đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế như doanh nghiệp hoặc đề án thí điểm tự chủ, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tổng số cơ sở của cả ba loại hình này chưa đến 4%, lao động khoảng 5%.

So với năm 2012, số lượng các đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng máy tính đã tăng từ 89% lên 98%, sử dụng internet đạt 95%, tuy nhiên mục đích sử dụng internet còn khá đơn giản, chủ yếu để gửi và nhận email, tìm kiếm thông tin… Xét theo mức độ cung cấp hoàn chỉnh dịch vụ công trực tuyến qua internet, chỉ có 1,2% số cơ sở ở mức độ 4, trong đó cơ quan Trung ương 12,8%.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.