Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 1/3 do tâm lý 'sợ' tháng cô hồn?

Tháng 9.2017, số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái
Trong tháng 9.2017, có 8.610 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80.566 tỉ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỉ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Nguyên nhân của tình trạng này được nhận định do tháng 9.2017 trùng vào tháng 7 âm lịch (tháng ngâu, tháng cô hồn) nên ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ tháng 9.2016,

Cụ thể: Số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017 liên tục tăng trưởng, đặc biệt số vốn đăng ký ngày càng tăng cao. Trong đó, tháng 9.2017 đạt hơn 80.000 tỉ đồng, cao nhất so với các tháng 9 trước đây.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017

So với tháng 8.2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.946, tăng 21,2%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564, giảm 6,2%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877, tăng 36,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 982, giảm 14,3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067, trong đó có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới và 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỉ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng qua là 2,1 triệu tỉ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 902.682 tỉ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1,2 triệu tỉ đồng đồng với 27.579 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua là 886.453, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp bất động sản mới tăng vốn đăng ký

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.508 doanh nghiệp, tăng 62,4%; sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 728 doanh nghiệp, tăng 31,9%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 497 doanh nghiệp, tăng 31,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 1.083 doanh nghiệp, tăng 29,5%... Duy nhất, lĩnh vực vận tải kho bãi đăng ký 4.396 doanh nghiệp, giảm 6,8%.

Tỷ lệ vốn đăng ký cho thấy có 3 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vận tải kho bãi đăng ký 23.463 tỉ đồng, giảm 9,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 15.693 tỉ đồng, giảm 8,9% và thông tin - truyền thông đăng ký 17.131 tỉ đồng, giảm 5,5%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.