Nhà nước độc quyền kinh doanh xuất bản, xổ số kiến thiết

Xổ số kiến thiết là một trong những ngành mà nhà nước độc quyền kinh doanh
Ngày 10.8, Thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 94/2017/NĐ-CP, công bố 20 ngành nghề thương mại, dịch vụ mà nhà nước độc quyền làm.

Theo nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thì cần ra văn bản pháp quy về những mặt hàng, dịch vụ thương mại do nhà nước độc quyền làm.

Nghị định 94/2017/NĐ-CP giải thích rằng "độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện".

Cụ thể, về mặt nguyên tắc thì những ngành nghề độc quyền nhà nước là "các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia".

Ngoài ra, Nhà nước còn có "quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản".

Như vậy với việc công khai 20 ngành nghề thương mại, dịch vụ nhà nước độc quyền, chính phủ đồng thời cho phép tư nhân tham gia vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ khác không được quy định trong nghị định 94/2017/NĐ-CP.

Danh sách ngành nghề thương mại, dịch vụ mà nhà nước độc quyền:

Ái Vi


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.