Mỗi ngày Petrolimex thu về hơn 500 tỉ đồng

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) năm 2018 là 191.933 tỉ đồng - Ảnh: Internet
Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) năm 2018 là 191.933 tỉ đồng. Tương đương, mỗi ngày tập đoàn này thu về gần 526 tỉ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí...) là 191.933 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 5.093 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là 9.927.375 M3/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2017; Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.693 tỉ đồng.

Tổng tài sản của Petrolimex giảm 9% so với đầu năm, còn 56.376 tỉ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 61%, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 10.000 tỉ đồng, giảm 28% so với đầu năm.

Trong khi đó, nợ phải trả của Petrolimex hiện còn 33.189 tỉ đồng, nợ ngắn hạn là hơn 30.799 tỉ đồng, chiếm tới 92%. Đến cuối năm 2018, Petrolimex có khoản nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 14.694 tỉ đồng.

Lý giải về việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn không biến động so với cùng kỳ, riêng lợi nhuận của công ty mẹ quý 4/2018, giảm 25% so với cùng kỳ xuống còn 1.3565 tỉ đồng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) có xu hướng giảm liên tục từ 75,3 USD/thùng tại thời điểm đầu quý xuống còn 45,4 USD/thùng vào thời điểm cuối quý (giảm khoảng 40%, trong khi đó cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 15%) đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn trong kỳ của công ty mẹ do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ.

Tuy nhiên, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết về cơ bản ổn định và tăng so với cùng kỳ nên không ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất quý 4/2018 của Tập đoàn.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.