Hoạt động kinh doanh 2016 của HAGL phụ thuộc tiến trình cơ cấu nợ

Theo Hoàng Anh Gia Lai hiện tại, chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển tương lai của tập đoàn này chưa thể hoàn thành vì chưa có thông tin chính thức về việc cơ cấu nợ.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG, gọi tắt là HAGL) và Công ty cổ phẩn Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) ngày 29.4 đã có văn bản giải trình về việc chậm công bố báo cáo thường niên 2015 và tổ chức Đại hội đồng thường niên.

Theo HAGL, đến thời điểm hiện tại, công ty chưa thể công bố báo cáo thường niên 2015 và cuối tháng 4 vẫn chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, do hiện tại vẫn chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu nợ. Từ đó, HAGL đi đến thỏa thuận với các chủ nợ để thu xếp cơ cấu lại các khoản vay.

“Kết quả của việc cơ cấu nợ có ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung kế hoạch năm 2016 cần thông qua trong ĐHĐCĐ 2016, cũng như việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty đến các cổ đông. Bên cạnh đó, một số nội dung trong báo cáo thường niên 2015 về xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển tương lai cũng chưa thể hoàn thành vì chưa có thông tin chính thức về việc cơ cấu nợ. Vì vậy, phần lớn nội dung của ĐHĐCĐTN 2016 và báo cáo tài chính 2015 phụ thuộc vào kết quả của tiến trình cơ cấu nợ”, văn bản giải trình của HAGL nêu rõ.

HAGL cam kết khi có ý kiến chính thức của cơ quan nhà nước, công ty này sẽ gấp rút phát hành báo cáo thường niên 2015 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Ngày 4.5, HAGL cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016. Theo đó, hết ngày 31.3, tổng tài sản của HAGL đạt trên 30.500 tỉ đồng, tăng hơn 3.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế của HAG đạt 90.914.476 ngàn đồng. So với quý 1/2015, lợi nhuận giảm 212.686.025 ngàn đồng (lợi nhuận sau thuế quý 1.2015 đạt hơn 303.600.501 ngàn đồng).

Trong văn bản giải trình về biến động kết quả kinh doanh của HAGL trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 1/2016 gửi Ủy ban Chứng khoản Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố ngày 4.5, HAGL nói rằng doanh thu bán bò trong quý 1/2016 đã phát sinh 1.233 tỉ đồng, trong khi khoản thu này chưa phát sinh cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu hợp đồng xây dựng đã giảm 271 tỉ, doanh thu bất động sản giảm 135 tỉ đồng. Chưa kể, giá vốn bán bò phát sinh trong kì chiếm đến 1.100 tỉ đồng và giá vốn hợp đồng xây dựng giảm 222 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 44 tỉ đồng. Chi phí hoạt động tài chính tăng 60 tỉ đồng do chi phí trái phiếu và lãi vay ngân hàng tăng.

Trong khi đó, quý 1/2016, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.591.338 ngàn đồng. So với quý 1.2015, con số này giảm hơn 257.034.916 ngàn đồng (lợi nhuận sau thuế quý 1.2015 đạt hơn 258.626.254 ngàn đồng).

Trong văn bản giải trình, HAGL nói rằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 317 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 72 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do hàng hóa, nguyên liệu, máy móc cung cấp cho ngành nông nghiệp của Tập đoàn giảm.

Doanh thu từ bán bất động sản đầu tư cũng giảm 135 tỉ đồng. Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng giảm 129 tỉ đồng do đã hoàn thành xây dựng các chuồng trại chăn nuôi. Doanh thu dịch vụ cũng giảm 10 tỉ đồng.

Tương ứng với với sự biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ của HAGL giảm 132 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Biến động chủ yếu do giá vốn bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản, xây dựng giảm, trong khi giá bán căn hộ tăng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính trong kỳ tăng 80 tỉ đồng so với quý 1/2015 do lãi cho vay các cá nhân và công ty tăng. Chi phí tài chính hoạt động trong kỳ tăng 69 tỉ đồng do chi phí lãi vay tăng, cộng với việc công ty phát hành thêm trái phiếu mới, tăng vay ngân hàng và lỗ thanh lý các khoản đầu tư. Thu nhập khác trong kỳ giảm 157 tỉ do công ty bán khách sạn Đà Nẵng, trong khi khoản này không phát sinh trong quý 1/2016.

Tính hết quý 1/2016, các khoản nợ mà HAGL phải trả lên tới 18.780 tỉ đồng, tăng 1.559 tỉ đồng so với cuối năm 2015. Trong đó, nợ ngắn hạn của HAGL là 7.888 tỉ đồng, tăng hơn 850 tỉ đồng; nợ dài hạn là 10.891 tỉ đồng, tăng gần 700 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.