GDP 9 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh

Mức tăng trưởng của 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016 - ảnh minh họa
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), mức tăng trưởng của 9 tháng đầu năm nay cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016. Cơ quan này cho rằng đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,28% và ước tính quý 3 tăng 7,46%.

Theo cơ quan này, mức tăng trưởng của 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành và là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

Trong mức tăng 6,41% của toàn nền kinh tế 9 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,8 điểm phần trăm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản đạt mức tăng cao nhất với 5,42% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 0,17 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành lâm nghiệp tăng 5%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành nông nghiệp có dấu hiệu chững lại so với 6 tháng đầu năm khi tốc độ tăng chỉ ở mức 1,96%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 6,95%, thấp hơn mức tăng 9,86% và 7,4% của cùng kỳ năm 2015 và năm 2016, chủ yếu do ngành khai khoáng 9 tháng năm nay giảm tới 8,08%, làm giảm 0,57 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

Điểm sáng của khu vực này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,77% (cao hơn cùng kỳ năm 2016), đóng góp 2,15 điểm phần trăm. Ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,3%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong khu vực dịch vụ, mức tăng của một số ngành có tỷ trọng lớn như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung (0,75 điểm phần trăm); dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,89%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,99%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,5%; khu vực dịch vụ chiếm 42,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,17%.

Xét về góc độ sử dụng GDP trong 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 8,76 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; tích lũy tài sản tăng 9,8%, đóng góp 4,78 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 7,13 điểm phần trăm.

Báo cáo này cũng cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.9.2017 ước tính đạt 786,3 nghìn tỉ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 617,7 nghìn tỉ đồng, bằng 62,4%; thu từ dầu thô 31,8 nghìn tỉ đồng, bằng 83%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 134,6 nghìn tỉ đồng, bằng 74,8%.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 851,5 nghìn tỉ đồng, bằng 61,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 623 nghìn tỉ đồng, bằng 69,5%; chi trả nợ lãi 72,4 nghìn tỉ đồng, bằng 73,2%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 153 nghìn ti đồng, chỉ bằng 42,8% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 149,3 nghìn tỉ đồng, bằng 42,4%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15.9.2017 ước tính đạt 128 nghìn tỉ đồng, bằng 78,1% dự toán năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9.2017 tăng 0,59% so với tháng trước; CPI bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 9.2017 tăng 1,83% so với tháng 12.2016 và tăng 3,40% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 9.2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 9.2017 tăng 2,61% so với tháng trước; tăng 6,12% so với tháng 12.2016; tăng 0,55% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9.2017 tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 0,03% so với tháng 12.2016 và tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.