Đụng tới EVN, nhiều bộ 'phớt lờ' chỉ đạo của Thủ tướng

Ảnh minh họa
Ngày 30.9.2014, Tổng Thanh tra Chính phủ có Kết luận Thanh tra số 2181/KL-TTCP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên, sau hơn 2 năm công bố sai phạm tại EVN, nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn "phớt lờ" nhiều nội dung của kết luận.

Ngày 30.9.2014, Tổng Thanh tra Chính phủ có Kết luận Thanh tra số 2181/KL-TTCP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Kết luận này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo thực hiện tại văn bản số 442/TB-VPCP ngày 9.12.2014 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm công bố sai phạm tại EVN, nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn "phớt lờ" nhiều nội dung của kết luận.

Kết luận cho thấy Bộ Công thương chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN; chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Bộ Công thương chưa chỉ đạo EVN đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN; chưa ban hành khung giá phát điện để phù hợp lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện.

Đồng thời, chưa chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý; chưa chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011.

“Bộ Công thương chưa chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện trong việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện năng năm 2011…”, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Đối với Bộ Tài chính, bộ này chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN; chưa thực hiện việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Cùng với đó là chưa chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời chưa hướng dẫn việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước; chưa đề xuất xử lý số tiền trên 3,1 tỉ đồng do việc thẩm định tiền lương của Hội thành viên, Tổng giám đốc EVN của năm 2010...

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành của Bộ Xây dựng, đó là chưa chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế các ngành; chưa phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với các nhà máy, khu công nghiệp.

Đối với EVN, Thanh tra Chính phủ cho rằng chưa hoàn thành việc thoái vốn theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chưa tổ chức kiểm điểm đầy đủ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tại 6 Tổng Công ty, chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm. Tại các đơn vị thành viên tuy đã thực hiện việc kiểm điểm, nhưng việc kiểm điểm chủ yếu nhằm đề ra biện pháp để triển khai khắc phục hậu quả; trong kiểm điểm chưa phân tích, đánh giá nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) được nêu tên sai phạm.

Về nguyên nhân, Thanh tra Chính phủ cho rằng do số lượng công việc lớn, việc thực hiện phải theo lộ trình, nhiều nội dung chưa có sự hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, một số cán bộ tại EVN đã thuyên chuyển, hưu trí...

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan do các bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện kết luận, trách nhiệm thuộc về các cơ quan này là chính.

Ngay sau khi xem xét kiến nghị tại báo cáo số 1887/BC-TTCP, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu các bộ, ngành địa phương nêu trên thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo vào tháng 10.2016.

Được biết, ngày 14.9 tới đây, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại EVN. Đồng thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2016.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.