Dự kiến phát hành 183.300 tỉ đồng Trái phiếu chính phủ cho 2017

Ảnh minh họa
Cuối tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã ra công văn thông báo kế hoạch dự kiến phát hành Trái phiếu chính phủ năm 2017.

Theo Công văn số 565/KBNN-QLNQ ngày 17.2.2017 của Kho bạc Nhà nước, tổng khối lượng phát hành Trái phiếu chính phủ năm 2017 được dự kiến khoảng 183.300 tỉ đồng, trong đó không bao gồm khối lượng Trái phiếu chính phủ phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Mục đích của việc phát hành Trái phiếu chính phủ là thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2017.

Cụ thể, khối lượng phát hành dự kiến được chia thành các kỳ hạn khác nhau như sau:

- Kỳ hạn dưới 1 năm phát hành 18.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 2 - 3 năm phát hành 10.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 5 năm phát hành 80.300 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 7 năm phát hành 25.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 10 năm phát hành 5.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 15 năm phát hành 20.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 20 năm phát hành 10.000 tỉ đồng;

- Kỳ hạn 30 năm phát hành 15.000 tỉ đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thị trường, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh tổng khối lượng phát hành và mức phát hành của các kỳ hạn trái phiếu.

T.Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.