Bộ Xây dựng 'bêu tên' hàng loạt doanh nghiệp làm ăn yếu kém

Tổng công ty Sông Hồng là một trong những công ty thuộc Bộ bị nêu tên hoạt động kém hiệu quả
Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)... là những doanh nghiệp được Bộ Xây dựng cho là vẫn đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, dư nợ phải thu, phải trả vẫn còn cao.

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung các doanh nghiệp thuộc Bộ giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện ước đạt 76.130 tỉ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Những doanh nghiệp thuộc Bộ kinh doanh tốt, đạt chỉ tiêu cao so với cùng kỳ năm 2015 như: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC, DIC, Hà Nội, Tổng công ty Viglacera...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, dư nợ phải thu, phải trả vẫn còn cao như: Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA,Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam Viwaseen...

Cũng theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp này còn không đạt chỉ tiêu kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ, cụ thể: Tổng công ty Sông Hồng (76,3%), Tổng công ty Sông Đà (77%), Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam Viwaseen (79,6%), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD (84,6%) dẫn đến việc mức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm không cao, chỉ ở mức 47,2% kế hoạch đặt ra.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đó là công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án còn chậm so với kế hoạch; Việc rà soát, đánh giá hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng để xác định các bất cập, mức độ phù hợp với thực tiễn hoạt động xây dựng và nhu cầu hội nhập quốc tế còn chậm được triển khai; Công tác chuẩn hóa, công bố công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chậm; Công tác cổ phần hóa tại một số tổng công ty, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp triển khai chậm so với yêu cầu.

Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm của 6 tháng cuối năm 2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết sẽ sửa đổi, bổ sung để trình Quốc hội luật Xây dựng sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc hiện nay giữa luật Xây dựng và luật Đầu tư, luật Đầu tư công; Tập trung hoàn thành toàn bộ các thông tư hướng dẫn trong kế hoạch; Tập trung rà soát, sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn, định mức kinh tế, loại bỏ những quy định đã lạc hậu, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tế, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, kiểm soát được vấn đề thất thoát, tham nhũng trong đầu tư xây dựng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.