Bầu Đức lại ngập trong... đống nợ

Kết thúc quý 1/2016, tổng các khoản nợ phải trả của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã lên đến hơn 18.000 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

Theo đó, tính đến ngày 31.3.2016, tổng tài sản của HNG đạt trên 30.500 tỉ đồng, tăng hơn 3.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2015. Tuy nhiên, các khoản nợ phải trả của HNG cũng tiếp tục tăng thêm hơn 1.500 tỉ đồng so với cuối năm 2015.

Cụ thể, tính đến ngày 31.3.2016, tổng nợ phải trả của HNG là trên 18.780 tỉ đồng, tăng 1.559 tỉ đồng so với thời điểm 31.12.2015 (thời điểm cuối năm 2015, nợ phải trả của HNG là 17.221 tỉ đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn của HNG là 7.888 tỉ đồng, tăng thêm hơn 850 tỉ đồng; nợ dài hạn là 10.891 tỉ đồng, tăng gần 700 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2015.

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của HNG (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 của HNG)

Nếu như tính đến cuối năm 2015, tổng nợ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là 32.962 tỉ đồng, thì tính đến hết quý 1/2016, con số này đã tăng thêm ít nhất 1.559 tỉ đồng từ khoản nợ của công ty con HNG.

Về doanh thu, doanh thu thuần của HNG đạt gần 1.281 tỉ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2015 (doanh thu thuần năm 2015 của HNG đạt 506 tỉ đồng). Trong đó, doanh thu từ việc bán bò chiếm chủ yếu khi đạt đến trên 892 tỉ đồng. Đứng thứ hai là doanh thu từ bán đường, đạt 246 tỉ đồng; và đứng thứ ba là doanh thu từ bán bắp, đạt trên 88 tỉ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của HNG cũng đạt 59 tỉ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kì năm 2015. Trong đó, lãi cho vay các công ty khác lên đến 30 tỉ đồng, và doanh thu đến từ chênh lệch tỷ giá hối đoái cũng đạt hơn 25 tỉ đồng.

Doanh thu quý 1/2016 của HNG (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 của HNG)

Giá vốn cũng ghi nhận mức tăng đột biến lên 1.047 tỉ đồng, chủ yếu là giá vốn bán bò đạt 772 tỉ đồng.

Về chi phí tài chính, đến hết quý 1/2016, chi phí tài chính của HNG tăng lên 154 tỉ đồng (88%). Riêng chi phí lãi vay tăng hơn 102 tỉ đồng.

Mặt khác, các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng nên lãi thuần của HNG chỉ còn 87 tỉ đồng, giảm 20%.

Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn (chưa hạch toán vào chi phí trong kỳ) của HNG tăng hơn 2.300 tỉ, lên 13.470 tỉ đồng.

Kết thúc quý 1/2016, tổng lợi nhuận trước thuế của HNG đạt 108 tỉ đồng, tăng 1 tỉ đồng so với cùng kì năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỉ đồng, giảm 11 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Duyên Duyên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.