4 tháng đầu năm, chi thường xuyên gấp 5 lần chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên gấp 5 lần chi đầu tư phát triển - Ảnh: Cafef
Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2018 ước tính đạt 353,3 nghìn tỉ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỉ đồng, bằng 27,6%; chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỉ đồng, bằng 13,7%; chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỉ đồng, bằng 33,4%.

Chi thường xuyên 260 nghìn tỉ đồng

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2018 ước tính đạt 364,6 nghìn tỉ đồng, bằng 27,6% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 295,7 nghìn tỉ đồng, bằng 26,9%; thu từ dầu thô đạt 16,3 nghìn tỉ đồng, bằng 45,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 52,4 nghìn tỉ đồng, bằng 29,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 35,2 nghìn tỉ đồng, bằng 21,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 48,1 nghìn tỉ đồng, bằng 21,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 60,1 nghìn tỉ đồng, bằng 27,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 31,2 nghìn tỉ đồng, bằng 32,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 10,2 nghìn tỉ đồng, bằng 20,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 32,2 nghìn tỉ đồng, bằng 37,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2018 ước tính đạt 353,3 nghìn tỉ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỉ đồng, bằng 27,6%; chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỉ đồng, bằng 13,7%; chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỉ đồng, bằng 33,4%.

Kinh tế trong nước nhập siêu gần 8 tỉ USD

Cũng theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3.2018 đạt 21.133 triệu USD, là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. So với số ước tính, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3.2018 cao hơn 1.333 triệu USD, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 268 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 186 triệu USD; hàng dệt may cao hơn 119 triệu USD...

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 năm nay ước tính đạt 18,20 tỉ USD, giảm mạnh 13,9% so với tháng trước chủ yếu do số ngày làm việc trong tháng ít hơn 3 ngày so với tháng trước và các sản phẩm Galaxy S9, S9+ được Samsung tập trung xuất khẩu trong tháng 3.

Trong kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4.2018, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỉ USD, giảm 12,5% so với tháng trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,20 tỉ USD, giảm 14,4%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 4 đều có kim ngạch giảm so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 73,76 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,28 tỉ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chiếm tới 72,5% tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 53,48 tỷ USD, tăng 19,4%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 14 tỉ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 56,4%; giày dép tăng 13,5%; hàng dệt may tăng 12,1%. Tiếp đến là EU đạt 13,2 tỉ USD, tăng 16%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 41,9%; điện thoại và linh kiện tăng 30,7%;điện tử, máy tính và linh kiện tăng 7,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 70,37 tỉ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 28,06 tỉ USD, tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,31 tỉ USD, tăng 9,3%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 18,1 tỉ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 19,8%; vải tăng 5,6%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 15,5 tỉ USD, tăng 7,6%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 39,5%; điện thoại và linh kiện tăng 13,7%. ASEAN đạt 9,9 tỉ USD, tăng 14,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,17 tỉ USD.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.