11 tháng, hơn 83.000 DN tạm ngừng hoạt động

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao - Ảnh: minh họa
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm 2018 là 83.108 doanh nghiệp, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

DN ngừng hoạt động tăng 49% cùng kỳ

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 11.637 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 118,4 nghìn tỉ đồng, giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 22% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,2 tỉ đồng, giảm 13,3%.

Trong tháng, cả nước còn có 3.404 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 1,4% so với tháng trước; có 6.353 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 5%; có 1.554 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,3%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1,2 triệu tỉ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 31.869 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay lên hơn 153,1 nghìn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo báo cáo này, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm 2018 lên tới 83.108 doanh nghiệp, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 25.977 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,8% và 57.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 64%.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 39,4%), tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 24,6%; 3,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 18,8%; 1,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,7%), tăng 28,2%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2018 là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 2 nghìn doanh nghiệp, tăng 44,6%; xây dựng có 1,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,9%.

Chi thường xuyên gấp 3 chi đầu tư phát triển

Cũng theo báo cáo, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.11.2018 ước tính đạt 1,16 triệu tỉ đồng, bằng 87,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 926,9 nghìn tỉ đồng, bằng 84,3%; thu từ dầu thô 54,3 nghìn tỉ đồng, bằng 151,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 174,9 nghìn tỉ đồng, bằng 97,7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128,6 nghìn tỉ đồng, bằng 77,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156,6 nghìn tỉ đồng, bằng 70,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178,7 nghìn tỉ đồng, bằng 82%; thu thuế thu nhập cá nhân 82,5 nghìn tỉ đồng, bằng 85,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 38,3 nghìn tỉ đồng, bằng 78,5%; thu tiền sử dụng đất 102,1 nghìn tỉ đồng, bằng 118,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.11.2018 ước tính đạt 1,16 triệu tỉ đồng, bằng 76,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 806,8 nghìn tỉ đồng, bằng 85,8%; chi đầu tư phát triển 239,8 nghìn tỉ đồng, bằng 60%; chi trả nợ lãi 93,5 nghìn tỉ đồng, bằng 83,1%.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.