Yêu cầu các ngân hàng báo cáo tình hình giảm lãi suất cho vay

Ảnh minh họa
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình triển khai các giải pháp theo kế hoạch nêu trên và báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4393/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp theo kế hoạch để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; đồng thời, báo cáo NHNN kế hoạch thực hiện trước ngày 15.6.2016.

NHNN yêu cầu định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình triển khai các giải pháp theo kế hoạch nêu trên và báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 6.2016.

Trước đó, ngày 27.5, Thống đốc NHNN đã ra Chỉ thị số 04/CT-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài điều hành chính sách tiền tệ và hạ dần lãi suất cho vay. Theo chỉ thị này, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay về tối đa 10% trong thời gian 1 năm để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

Theo số liệu từ NHNN, hiện mặt bằng lãi suất đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 5-6%/năm.

Lãi suất cho vay USD cũng tương đối ổn định, khi phổ biến ở mức 2,8-6,2%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-5,2%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,3-6,2%/năm.

Về lãi suất huy động, hiện mặt bằng lãi suất bằng VNĐ phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng phổ biến ở mức 4,5-5,4%/năm. Mức lãi suất 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn cho các giao dịch từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.