VEC khắc phục hư hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chủ đầu tư sửa chữa hư hỏng mặt đường - Ảnh: Nam Phong
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết đã tổ chức khắc phục triệt để hư hỏng mặt đường tại đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) – Chủ đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Tư vấn giám sát, các Nhà thầu tổ chức khắc phục triệt để hư hỏng mặt đường tại đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000.

Đoạn tuyến này đã đưa vào khai thác được 14 tháng - từ ngày 2.8.2017, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Công tác thực hiện sửa chữa hoàn chỉnh mặt đường đoạn Km0+000 – Km65+000 tiến hành từ 17 giờ ngày 14.10.2018 và hoàn thành vào 15h ngày 17.10.2018.

Tổng diện tích mặt đường bị bong tróc khoảng 70 m2/3,1 triệu m2 tổng diện tích dự án. Các nhà thầu đã cào bóc sửa chữa 3.024,75 m2 VTO (dày 3cm) và 2.488,75 m2 lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm).

Khối lượng thực hiện ở gói thầu số 4 tại các vị trí có lý trình Km26+622 – Km27+042 (trái tuyến), Km28+000 – Km28+026 (trái tuyến), Km27+700 – Km27+722 (phải tuyến), nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO (dày 3cm). Sau đó tiến hành trình tự thi công theo Biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc 1 lớp và rải bê tông nhựa VTO dày 3cm là 536 m2. Tại những vị trí có lý trình Km25+700m - Km25+710 (trái tuyến), Km26+622 – Km27+042 (trái truyến), Km27+252 – Km27+272 (trái tuyến), Km28+000 – Km28+026 (trái truyến), Km28+680 – Km28+705 (trái truyến), Km28+755 – Km28+775 (trái tuyến), Nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO và lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 8cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo Biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc 2 lớp, rải bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm) và bê tông nhựa VTO (dày 3cm) là 1.372,5 m2.

Ở gói thầu số 6 là tại các vị trí có lý trình Km42+700 – Km42+705 (phải tuyến), Km45+020 – Km45+036 (phải tuyến), Km45+070 – Km45+075 (phải tuyến), Km46+050 – Km46+060 (phải tuyến), Km46+550 – Km46+710 (phải tuyến), Km47+050 – Km47+056 (phải tuyến), Km47+700 – Km47+708 (phải tuyến), Km45+270 – Km45+353 (trái tuyến), Km48+410 – Km48+417 (phải tuyến).

Nhà thầu dùng máy cào bóc chuyên dụng bóc hết lớp VTO và lớp bê tông nhựa hạt mịn (dày 8cm), sau đó tiến hành trình tự thi công theo Biện pháp thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.

Tổng diện tích cào bóc 2 lớp, rải bê tông nhựa hạt mịn (dày 5cm) và bê tông nhựa VTO (dày 3cm) là 1.116,25 m2. Nhà thầu cũng triển khai thảm bù, vuốt nối đảm bảo êm thuận giữa các vị trí hiện tại với các vị trí vừa hoàn thiện sửa chữa.

Trong quá trình thi công sửa chữa mặt đường đoạn tuyến JICA (Km0+000 – Km65+000), Ban quản lý dự án đã cử các cán bộ bám sát hiện trường, chỉ đạo nhà thầu thực hiện đầy đủ các bước theo đúng biện pháp thi công đã được tư vấn giám sát và VEC chấp thuận. Ngay khi công việc sửa chữa mặt đường hoàn thành, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo VEC đã đi kiểm tra toàn bộ các hạng mục sửa chữa được thực hiện.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gồm 2 hợp phần: hợp phần do JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000) và hợp phần WB tài trợ (Km65+000 – Km139+204).

Đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 – Km65+000). Sau 14 tháng vận hành, ở một số vị trí trên tuyến xuất hiện ổ gà, hiện tượng hư hỏng mặt đường xuất hiện ở lớp VTO. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương khắc phục những tồn tại trên.

Đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ, được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 2.9.2018. Quá trình vận hành đoạn tuyến WB trong 2 tháng qua đảm bảo an toàn giao thông và thông suốt.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.