TP.HCM cần 125 tỉ USD để phát triển cơ sở hạ tầng

TP.HCM huy động nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng - Ảnh: Internet
UBND TP.HCM vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2018 - 2022 với tổng vốn đầu tư lên đến gần 125 tỉ USD.

Theo đó, TP.HCM sẽ huy động các nguồn lực từ ngân sách; nguồn vốn từ xã hội; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP.HCM trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỉ đồng (gần 125 tỉ USD).

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác như vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố.

Song song đó là huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của TP.HCM...

Theo UBND TP.HCM, trong giai đoạn này, thành phố phấn đấu đạt tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Còn tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố. Cạnh đó, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.