Thu ngân sách khu vực doanh nghiệp nhà nước gần 11 tháng chỉ đạt 68,9%

Ảnh minh họa
Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15.11.2016 ước tính đạt 852,8 nghìn tỉ đồng, trong khi tổng chi ước tính 1.024 nghìn tỉ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê nêu cụ thể, thu nội địa đạt 683,5 nghìn tỉ đồng, bằng 87,1%; thu từ dầu thô đạt 34,5 nghìn tỉ đồng, bằng 63,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 131,3 nghìn tỉ đồng, bằng 76,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 137,3 nghìn tỉ đồng, bằng 86,4%.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 176,6 nghìn tỉ đồng, chỉ bằng 68,9% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15.11.2016 ước tính đạt 1.024 nghìn tỉ đồng, bằng 80,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 167,7 nghìn tỉ đồng, bằng 65,8%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý hành chính đạt 713,9 nghìn tỉ đồng, bằng 86,6%; chi trả nợ và viện trợ đạt 136 nghìn tỉ đồng, bằng 87,7%.

Theo đó, ngân sách 11 tháng đầu năm đã bội chi gần 173.000 tỉ đồng.

Theo dự toán thu chi ngân sách năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, mục tiêu thu ngân sách cả năm là 1.014 nghìn tỉ đồng, chi ngân sách là 1.273 nghìn tỉ đồng.

Bộ Tài chính cho biết đang tích cực chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; rà soát các khoản thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy trong tháng 11 có tới 9.918 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn tăng ký đạt 87.100 tỉ đồng, giảm 3,8% về số lượng và tăng 6,8% về vốn so với tháng trước.

Bên cạnh đó, có 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước; có 6.838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; có 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

Lũy kế 11 tháng, cả nước có 101.683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797.700 tỉ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Hoàng Long


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.