Thống nhất cách tính lãi suất ngân hàng theo năm là 365 ngày

Lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm là 365 ngày - Ảnh minh họa
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm là 365 ngày. Thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp: Bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi hoặc tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Thông tư này thay thế cho Quyết định số 652/2001 ngày 17.5.2001 của NHNN.

Theo thông tư mới, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm là 365 ngày. Thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp đó là bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi hoặc phương pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi. Ngân hàng và khách hàng được thỏa thuận về mức lãi suất, phương pháp tính lãi phù hợp với quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng.

Về minh bạch lãi suất, thông tư này cũng quy định một phương pháp tính lãi để làm cơ sở minh bạch lãi suất, trong đó thời hạn tính lãi xác định theo phương pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi, số dư thực tế đầu ngày tính lãi.

Theo NHNN, tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi. Trường hợp khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thỏa thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi làm cơ sở minh bạch lãi suất thì các ngân hàng phải minh bạch thông tin về lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi làm cơ sở minh bạch lãi suất.

Trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh theo thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2018.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.