Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết - Ảnh: VPQH
Chiều 11.6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trước đó, các đại biểu quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kết quả biểu quyết cho thấy: có 443/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,53% tổng số đại biểu quốc hội. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nghị quyết quy định tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1,683 triệu tỉ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1,681 triệu tỉ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018.

Bội chi ngân sách nhà nước là 136.963 tỉ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 70.125 tỉ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỉ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1526/BC-UBTCNS14 ngày 17.5.2019 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhất là trong việc phân bổ, giao vốn, sử dụng, quản lý, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công và ý kiến của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 về quyết toán NSNN năm 2017.

Đồng thời Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán.

Cùng với đó, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31.12.2014; chỉ đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, giám sát và tổng hợp kết quả việc xử lý nợ đọng; cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương vi phạm. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và tham nhũng.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Để giám sát việc thực hiện, Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.