Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN, yêu cầu Chính phủ xử lý nghiêm vi phạm

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 - Ảnh: Quochoi.vn
Sáng ngày 12.6, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% đại biểu Quốc hội tán thành.

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Kết quả biểu quyết cho thấy có 468 ĐBQH tham gia biểu quyết, chiếm 96,1%; 465 ĐBQH tán thành, chiếm 95,48%; 3 ĐBQH không tham gia biểu quyết, chiếm 0,62%.

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỉ đồng (một triệu bốn trăm linh bảy nghìn năm trăm bảy mươi hai tỉ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỉ đồng (một triệu năm trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm bốn mươi tám tỉ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỉ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi tám tỉ đồng), bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỉ đồng (một trăm chín mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi lăm tỉ đồng); vay ngoài nước 51.563 tỉ đồng (năm mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi ba tỉ đồng).

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu quốc hội.

Đồng thời cần có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán…

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trước đó, trong báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trước ý kiến băn khoăn về cơ cấu chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên vẫn còn cao (chiếm 63,5% tổng chi ngân sách nhà nước), chi đầu tư tăng chậm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi thường xuyên, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo cơ cấu chi theo mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.

Với các khoản chi sai chế độ, định mức, không đúng mục đích, một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước cho phù hợp; tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các quy định bảo đảm công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm, rõ ràng, minh bạch các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Về bội chi ngân sách nhà nước và nợ công, theo Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải, có ý kiến cho rằng tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP năm 2016 cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép, ảnh hưởng đến nợ công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mặc dù số bội chi năm 2016 thấp hơn dự toán nhưng do GDP không đạt kế hoạch (giảm khoảng 600.000 tỉ đồng) nên tỷ lệ bội chi tính trên GDP (5,52% GDP) cao hơn tỷ lệ Quốc hội cho phép (4,95% GDP) chưa kể số nợ bảo hiểm xã hội 22.090 tỉ đồng, đồng thời tỷ lệ nợ công trên GDP tiếp tục tăng lên (63,71%), tuy nhiên sang năm 2017 đã được kiểm soát tốt hơn, tỷ lệ nợ công trên GDP giảm còn 61,4%.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • DânReply

    13-6-2018 02:49:14

    Địa phương thu hồi đất sai PL dẫn đến nợ xấu theo Nghị định 42 và Thông tư 19 NHNN , người dân & DN trường hợp này được miễn giảm nợ lãi & tái cơ cấu phục hồi, nhưng VAMC & NHTM không chịu thực hiện mà ép bán họ giá rẻ để họ tự hưởng phần tái cơ cấu! Nhân ĐBQH Đà Nẵng nói về Luật tham nhũng là "khó chia trách nhiệm", xin góp ý. "Trách nhiệm để xảy ra tham nhũng cần phải chia cho người tham mưu và trong nhiều trường hợp có cả một dây liên đới, vì thế, rất khó chỉ ra người có trách nhiệm thực sự". Chả có gì khó. Cứ chuyển 1 cục đền bù trách nhiệm cho toàn nhóm với mặc định ông quyết định trưởng 51%, ông tham mưu trưởng và số liên đới còn lại 49%. Tự mấy ổng ngồi trong tù tính toán chia tỉ lệ. Nếu có thể cái 49% chia mặc định cụ thể hơn. Đưa nó vào luật.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.