Quảng Ngãi: Sẽ xây dựng 3 nhà máy điện sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh

Một góc Khu kinh tế Dung Quất
Tỉnh Quảng Ngãi vừa làm việc và thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh và ủng hộ cao việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 1, dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III và dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II, III sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh tại Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) theo chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đế có sự phối hợp chặt chẽ với EVN trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Trưởng BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm đầu mối phối hợp với EVN và các sở ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các sở ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để EVN nghiên cứu, khảo sát và triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Về công tác bồi thường, tạo mặt bằng sạch, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động điều chỉnh quy hoạch bố trí mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt để ưu tiên bố trí khoảng 60 ha cho nhà đầu tư triển khai các nhà máy điện khí tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Tuy nhiên, theo phương án đề nghị điều chính bổ sung diện tích quy hoạch Trung tâm khí điện miền Trung tại KKT Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất giao BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích bổ sung 31,3 ha ngay trong đầu quý 1/2018. Trưởng BQL KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh khoảng 32 tỉ đồng để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý III/2018.

Nhà đầu tư (EVN và Tập đoàn Sembcorp) có trách nhiệm hoàn trả lại kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng mà tỉnh Quảng Ngãi đã ứng trước theo đúng quy định.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.