Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Mong nhà đầu tư tin vào Chính phủ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh - Ảnh: NDH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ cam kết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính điều hành thị trường chứng khoán một cách công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên thị trường.

Sáng 10.8, tại buổi lễ khai trương Thị trường Chứng khoán phái sinh Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề cập đến sự sụt giảm của thị trường ngày 9.8 và kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đơn vị thành viên tin tưởng vào Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ cho biết, sau khi Việt Nam có thị trường cổ phiếu ra đời vào năm 2000 và thị trường trái phiếu chuyên biệt vào năm 2009 thì từ 10.8, sẽ có thêm thị trường chứng khoán phái sinh, là trụ cột quan trọng thứ ba trong cấu trúc của một thị trường chứng khoán hiện đại. Lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 23% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội.

Nhiều doanh nghiệp cổ phần đã tận dụng được cơ hội do thị trường chứng khoán mang lại để huy động vốn, không ngừng phát triển và trở thành các doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Thị trường chứng khoán cũng đã tham gia thu hút được một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ cho nguồn nội lực để phát triển, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán nói chung, sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính và nằm trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Đây là thị trường có các sản phẩm phức tạp, chủ yếu giúp các nhà đầu tư phân tán và phòng ngừa rủi ro, đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm đầu tư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các lãnh đạo bấm chuông khai trương thị trường - Ảnh: NDH

Đề cập đến diễn biến thị trường chứng khoán phiên ngày 9.8, Phó Thủ tướng cho biết: "chỉ vì tin đồn thất thiệt mà thị trường chứng khoán đã mất 2 tỷ USD và mong rằng nhà đầu tư tin chúng tôi, tin vào Chính phủ".

Phó Thủ tướng kêu gọi, các thành viên thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tin tưởng vào Chính phủ, tin vào Bộ Tài chính chứ không nên tin vào những tin đồn thất thiệt trên thị trường. Trong lịch sử, đã có những kiểu tin đồn thất thiệt như vậy, không có căn cứ, không có cơ sở và có thể với mục đích trục lợi. Phó Thủ tướng cho rằng các nhà đầu tư nên bình tĩnh, tin tưởng vào thị trường công khai, minh bạch, chặt chẽ của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

“Hôm qua tôi rất băn khoăn khi các cổ phiếu ngân hàng đã lao dốc rất mạnh, tôi mong rằng các nhà đầu tư và doanh nghiệp tin vào chúng tôi”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ cam kết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính điều hành thị trường chứng khoán một cách công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên thị trường.

Theo Phó Thủ tướng, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước chăm lo phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán trở thành công cụ quan trọng trong huy động vốn cho phát triển đặc biệt là vốn trung dài hạn, chúng ta cũng chủ trương phát triển thị trường vốn và thị trường tiền tệ cân bằng hơn. Cho đến thời điểm này quy mô thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã đạt trên 80% GDP, đặt mục tiêu đến 2020 tổng quy mô thị trường tương đương 110% GDP, tương đương với tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế hiện nay.

Để đạt mục tiêu đó, để thị trường chứng khoán phái sinh hoạt động thông suốt bền vững, Phó Thủ tướng nêu ra 5 nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế đất nước để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước; trong đó tập trung xây dựng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trình Chính phủ phương án cụ thể hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và sửa đổi Luật Chứng khoán, trong đó cần ưu tiên xây dựng cơ sở pháp lý các sản phẩm phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để tạo tiền đề cho phát triển sau này.

Thứ hai, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, ổn định, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển thị trường chứng khoán. Sau sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để tiếp tục đưa các sản phẩm phái sinh trái phiếu chính phủ và sản phẩm quyền chọn vào giao dịch.

Thứ ba, tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phái sinh, đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo đảm an toàn, ổn định của thị trường, có khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ thống giao dịch và giám sát thị trường.

Thứ năm, ưu tiên đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các cấp độ: cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, thành viên bù trừ, nhân viên nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo để công chúng đầu tư sớm tiếp cận và tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán phái sinh.

Tổng hợp từ NDH


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.