Ngân sách 9 tháng: Chi vượt thu hơn 220.000 tỉ đồng

Chi ngân sách 9 tháng đã vượt quá thu - Ảnh: Internet
Tổng chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm ước đạt 989.300 tỉ đồng, trong khi đó, tổng thu 763.600 tỉ đồng. Như vậy, ngân sách nhà nước chi vượt thu 225.700 tỉ đồng.

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9.2018 và quý 3/2018, trong đó nêu rõ về thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 9 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 114.100 tỉ đồng. Lũy kế chi NSNN 9 tháng đạt 989.300 tỉ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong số tổng chi nói trên, chi cho đầu tư phát triển là 203.600 tỉ đồng, bằng 50,9% dự toán năm, tăng 22,2%; chi trả nợ lãi đạt 80.500 tỉ đồng, bằng 71,5% dự toán năm, tăng 6,8%. Đáng chú ý, mức chi thường xuyên đạt tới 690.400 tỉ đồng, bằng 73,4% dự toán năm, tăng 5,3%.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết thu nội địa thực hiện tháng 9 qua ước đạt 64.600 tỉ đồng, tăng khoảng 2.100 tỉ đồng so với tháng 8. Lũy kế thu 9 tháng ước đạt 763.600 tỉ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017.

Theo Bộ Tài chính, nếu không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 588.100 tỉ đồng, bằng 67,8% dự toán năm, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 66,5% dự toán, tăng 9,3%). Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Trong quý 3/2018, Bộ Tài chính cho biết đã ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá 382 triệu USD; lũy kế 9 tháng đã ký kết 13 hiệp định vay với tổng trị giá 1.220,3 triệu USD; giải ngân khoảng 1.447 triệu USD tương đương khoảng 33.300 tỉ đồng; trong đó cấp phát khoảng 26.174 tỉ đồng, cho vay lại khoảng 7.107 tỉ đồng.

Ngoài ra, về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương, đến ngày 26.9 vừa qua đã thực hiện phát hành 136.800 tỉ đồng trái phiếu chính phủ (đạt 61,9% kế hoạch), đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán năm.

Về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 10 doanh nghiệp nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỉ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỉ đồng.

Về tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 5.067 tỉ đồng, thu về 10.499 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.