Năm 2018: Chính phủ vay 384.000 tỉ, trả nợ hơn 256.000 tỉ

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2018 - Ảnh: minh họa
Kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ đồng, bao gồm vay trong nước 275.970 đồng và nước ngoài 108.030 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ đồng, gồm vay trong nước 275.970 đồng và nước ngoài 108.030 tỉ đồng. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỉ đồng gồm vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỉ đồng; vay về cho vay lại 42.230 tỉ đồng.

Kế hoạch trả nợ của Chính phủ được phê duyệt năm 2018 là 256.769 tỉ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỉ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỉ đồng.

Hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018 được phê duyệt bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỉ đồng; hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỉ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỉ đồng; hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

Bên cạnh đó, hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31.12.2017.

Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỉ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Trước đó, Thủ tướng đã sửa đổi quy định về bảo lãnh Chính phủ. Cụ thể: thay vì tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước thì Quyết định 433/QĐ-TTg sửa đổi theo hướng: Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.