Mỗi người dân Việt Nam 'gánh' hơn 32 triệu đồng nợ công

Tỷ lệ nợ công Việt Nam đang ở mức 58,4% GDP. Đây được xem là mức thấp nhất 3 năm qua - Ảnh: Internet
Tỷ lệ nợ công Việt Nam đang ở mức 58,4% GDP. Đây được xem là mức thấp nhất 3 năm qua. Theo tính toán, với quy mô kinh tế năm 2018 khoảng 5,5 triệu tỉ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỉ thì bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh hơn 32 triệu đồng nợ công năm 2018.

Báo cáo vừa được Chính phủ gửi lên Quốc hội cho biết tình hình nợ công tính đến hết ngày 31.12.2018 có khả quan và được kiểm soát. Theo đó, nợ công đã giảm xuống dưới 60% GDP, ở mức 58,4% GDP và cũng là mức thấp nhất 3 năm qua.

Kết quả này cũng thấp hơn kịch bản nợ công ở mức 63,9% GDP mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hồi tháng 8.2018 và trong Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Ngoài nợ công, theo Bộ Tài chính, nợ Chính phủ 2018 ở mức 50% GDP, nợ được bảo lãnh Chính phủ là 7,9% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 46% GDP. Nợ chính quyền địa phương khoảng 0,5% GDP.

Nếu cộng các khoản vay về cho vay lại và vay Ngân hàng Phát triển thì chỉ số nợ này khoảng 0,9% GDP. Các chỉ tiêu nợ này đều nằm trong giới hạn cho phép.

Theo tính toán, với quy mô kinh tế năm 2018 khoảng 5,5 triệu tỉ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỉ thì bình quân mỗi người dân Việt Nam "gánh" hơn 32 triệu đồng nợ công năm 2018.

Về bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN), sau khi đánh giá lại, số bội chi ngân sách đã giảm giảm 12.500 tỉ đồng so với mức báo cáo Quốc hội trước đó, ở mức 191.500 tỉ đồng, tương đương 3,46% GDP, thấp hơn so với dự toán bội chi ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội quyết định là 3,7% GDP.

Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 191.500 tỉ đồng, giảm 3.500 tỉ đồng so với dự toán. Còn ngân sách địa phương không có bội chi.

Về tình hình vay, trả nợ và tái cơ cấu nợ của Chính phủ, tính tới hết năm 2018 đã huy động vốn vay trong nước 250.468 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu bù đắp bội chi ngân sách trung ương và trả nợ gốc, đạt 90,8% so với kế hoạch và chiếm 78,6% cơ cấu vay vốn của Chính phủ.

Về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, năm 2018, Chính phủ đã trả nợ trong nước là 198.907 tỉ đồng. Trong đó, trả gốc là 101.657 tỉ đồng, trả lãi là 97.250 tỉ đồng.

Con số trả nợ nước ngoài là 51.554 tỉ đồng, bao gồm nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 27.748 tỉ đồng. Trong đó, trả gốc là 20.027 tỉ đồng, trả lãi là 7.721 tỉ đồng.

Nghĩa vụ trả nợ của các khoản Chính phủ vay về cho vay lại là 23.806 tỉ đồng. Trong đó, trả gốc là 15.473 tỉ đồng, trả lãi là 8.333 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.