Kiểm toán việc sử dụng vốn tại dự án Cát Linh - Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông - Ảnh: Internet
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố quyết định về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Kiểm toán Nhà nước vừa phát đi thông báo cho biết sẽ tiến hành kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông từ ngày 12.9. Mục tiêu kiểm toán là nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của hiệp định vay vốn; đánh giá tính kinh tế trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung

Đặc biệt, mục đích kiểm toàn lần này còn phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán sẽ bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan kể từ khi triển khai dự án đến ngày 30.6.2018. Thời hạn kiểm toán là 60 ngày bắt đầu từ ngày công bố.

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư vào năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu là 552,86 triệu USD. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD. Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD).

Dự án này đã bị lùi tiến độ nhiều lần, nhưng đến nay vẫn bị chậm. Bộ Giao thông vận tải vừa có chỉ đạo yêu cầu bằng mọi giá hoàn thành dự án trong năm 2018.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.