Dịch COVID-19 tác động thế nào đến thu chi ngân sách và đầu tư nước ngoài?

Vốn FDI bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 - Ảnh minh họa
Do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, kết hợp với tác động của dịch COVID-19, nhiều hoạt động của nền kinh tế bị giảm sút, từ đó ảnh hưởng tới hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm nay.

Tổng thu chỉ bằng 14,2% dự toán

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.2.2020 ước tính đạt 214,2 nghìn tỉ đồng, bằng 14,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 179,8 nghìn tỉ đồng, bằng 14,2%; thu từ dầu thô 8,6 nghìn tỉ đồng, bằng 24,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 25,9 nghìn tỉ đồng, bằng 12,4%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 21,3 nghìn tỉ đồng, bằng 12% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 36,5 nghìn tỉ đồng, bằng 16%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 42 nghìn tỉ đồng, bằng 15,5%; thu thuế thu nhập cá nhân 15,3 nghìn tỉ đồng, bằng 11,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 4,6 nghìn tỉ đồng, bằng 6,7%; thu tiền sử dụng đất 17,3 nghìn tỉ đồng, bằng 18%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.2.2020 ước tính đạt 145 nghìn tỉ đồng, bằng 8,3% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 116,1 nghìn tỉ đồng, bằng 11%; chi đầu tư phát triển 7,4 nghìn tỉ đồng, bằng 1,6%; chi trả nợ lãi 21,4 nghìn tỉ đồng, bằng 18,1%.

Vốn đầu tư thực hiện giảm 5%

Theo cơ quan thống kê, tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán và chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số nhà thầu chậm triển khai thi công, đồng thời trong các tháng đầu năm hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước nên nhìn chung tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt không cao so với kế hoạch năm 2020 (8,3%).

Cùng với đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng ước tính đạt 2,5 tỉ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đây là lần giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2.2020 ước tính đạt 18,1 nghìn tỉ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 2,5 nghìn tỉ đồng, tăng 37,8%; vốn địa phương 15,6 nghìn tỉ đồng, tăng 27,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 36,9 nghìn tỉ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 8,2% và tăng 3,8%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20.2.2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỉ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỉ USD, giảm 2,7% về số dự án và tăng 104,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 151 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 638,1 triệu USD, giảm 25,4%; 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 827,3 triệu USD, giảm 84%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 265 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 283,3 triệu USD và 1.318 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 544 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng ước tính đạt 2,5 tỉ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỉ USD, chiếm 79,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 797,8 triệu USD, chiếm 16%; các ngành còn lại đạt 205,9 triệu USD, chiếm 4,1%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 335,6 triệu USD, chiếm 40,5% tổng giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ đạt 142,9 triệu USD, chiếm 17,3%; các ngành còn lại đạt 348,9 triệu USD, chiếm 42,2%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4.111,6 triệu USD, chiếm 82,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 418,5 triệu USD, chiếm 8,4%; Hồng Công (TQ) 167,1 triệu USD, chiếm 3,3%; Hàn Quốc 98,1 triệu USD, chiếm 2%; Nhật Bản 65,5 triệu USD, chiếm 1,3%...

Đầu tư ra nước ngoài hơn 21 triệu USD

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng có 20 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 21,4 triệu USD; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 8,9 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 30,3 triệu USD, trong đó lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 14,6 triệu USD, chiếm 48,2% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 4,2 triệu USD, chiếm 13,8%.

Trong 2 tháng đầu năm có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Mỹ là nước dẫn đầu với 19,8 triệu USD, chiếm 65,2%; Campuchia 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; Hồng Công (TQ) 450 nghìn USD, chiếm 1,5%.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.