CPH hãng phim truyện VN: đề nghị nhà đầu tư rút vốn

TTCP kết luận nhiều sai pham trong công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh: LT
Chiều tối ngày 20.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Theo đó, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm.

Hàng loạt sai phạm về đất đai

Cụ thể, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa chưa đảm bảo tiến độ. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục; thực hiện việc ký kết hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn: định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng

Việc hãng phim ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, hãng phim chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Đến thời điểm kiểm tra, hãng phim chưa thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê đất đối với 2 cơ sở nhà, đất tại trên.

Hàng phim cũng chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30.9.2017 số tiền: 21,7 tỉ đồng. Đến ngày 10.10.2017, hãng phim đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà, đất số tiền: 14,6 tỉ đồng.

Công ty chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chưa xử lý dứt điểm quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT-DL phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần khi chưa có Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất.

Chưa xác định giá trị thương hiệu

Việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ chưa đúng quy định. Đó là việc quản lý và theo dõi khoản phải thu khác, đối tượng là Cục Điện Ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho Chi nhánh Công ty cổ phần Điện ảnh truyền hình (TP. Hà Nội) chưa chính xác; việc hạch toán khoản vay nợ dài dạn của Công ty cổ phần Quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán, một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt…

Việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VH-TT-DL tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của hãng phim.

Việc thực hiện thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược cũng có những sai phạm. Cụ thể, Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược được quy định.

Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Công ty cổ phần ĐT&PT phim truyện Việt Nam chưa thực hiện một số nội dung được đề ra trong Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Nhà đầu tư chiến lược chưa xây dựng đầy đủ phương án hỗ trợ kinh doanh như trong cam kết.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa hãng phim lập danh sách lao động của công ty còn đưa vào danh sách 6 trường hợp là lao động đã không thuộc danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của công ty.

Kiến nghị chỉ đạo nhà đầu tư rút vốn

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VH-TT-DL xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các qui trình, thủ tục theo qui định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn; chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định.

Thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu hãng phim, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định; xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thuộc Bộ

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam rà soát, xử lý dứt điểm đối với 6 trường hợp là lao động phản ánh trong danh sách cổ phần hóa.

Đối với 2 cơ sở nhà đất: số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội: hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các nghĩa vụ tài chính để ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật;

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, cần liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định của pháp luật;

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội: thực hiện xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội.

Cùng với đó là hoàn thiện phương án sử dụng đất; phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh bổ sung thêm nội dung về mục tiêu; kế hoạch; giải pháp về đổi mới công nghệ, giải pháp sử dụng nguồn nhân lực; kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo của công ty…

Kiểm điểm người đứng đầu

Cùng với đó, TTCP yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần; thanh toán lương còn thiếu và thu hồi số tiền lương đã thanh toán cho những người lao động theo luật định; chuyển giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng và tài sản chờ thanh lý cho cơ quan Nhà nước.

Yêu cầu Bộ VH-TT-DL kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm rà soát lại quy hoạch, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm và căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng luật định.

Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thuê nhà đất tại số 6 đường Thái Văn Lung của các đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn…

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.