Công ty CP Đường Quảng Ngãi bị phạt và truy thu hơn 5,57 tỉ tiền thuế

Công ty CP Đường Quảng Ngãi
Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt và truy thu hơn 5,57 tỉ đồng tiền thuế đối với Công ty CP Đường Quảng Ngãi vì vi phạm hành chính về thuế.

Theo Cục thuế Quảng Ngãi, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thực hiện hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế GTGT, TNDN phải nộp.

Theo đó, công ty này bị áp dụng hình thức xử phạt hơn 341,8 triệu đồng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 3,3 tỉ đồng và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,7 tỉ đồng.

Đồng thời, Cục thuế Quảng Ngãi cũng truy thu hơn 150 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH 13 ngày 6.4.2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế tính từ ngày hết hạn nộp thuế đến ngày 19.1.2020 (đơn vị nộp tiền thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngày 20.1.2020).

Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Đường quảng Ngãi là hơn 5,57 tỉ đồng.

Cục thuế Quảng Ngãi giao cho ông Võ Thành Đàng, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đường Quảng Ngãi nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện nay Công ty CP Đường Quảng Ngãi có 16 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc và có 1 công ty con. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, trong năm 2019, doanh thu hợp nhất của đơn vị đạt 7.680,8 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1279,6 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.12.2019, tổng tài sản của Công ty CP Đường Quảng Ngãi đạt 9.044 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 3.836,9 tỉ đồng, tài sản dài hạn đạt 5.207,7 tỉ đồng; nợ phải trả 2.586,6 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn với 2.652 tỉ đồng.

Thạch Châu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.