Chi thường xuyên chiếm trên 70% tổng chi ngân sách

Tổng chi ngân sách đạt 649.200 tỉ đồng 6 tháng đầu năm - Ảnh: Internet
Trong tổng chi ngân sách 649.200 tỉ đồng 6 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển là 130.000 tỉ đồng, tăng 42%; chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỉ đồng, tăng 6%; chi thường xuyên đạt 455.800 tỉ đồng, tăng 5%...

Đó là thông tin được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngày 18.7. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỉ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 523.000 tỉ đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỉ đồng, tăng 25,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan thuế cho biết đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách 4.700 tỉ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỉ đồng, thu hồi được 14.880 tỉ đồng tiền nợ thuế. Ước tính 6 tháng có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%, trong đó có 36 địa phương đạt trên 53%, 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ và 10 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Nếu loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 32 địa phương có tiến độ thấp hơn so với dự toán, trong đó có 13 địa phương đạt dưới 45% dự toán năm.

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 649.200 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỉ đồng, tăng 42%; chi thường xuyên đạt 455.800 tỉ đồng, tăng 5% và chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỉ đồng, tăng 6%.

Riêng thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ), Bộ Tài chính đánh giá tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 (đạt 31,7% dự toán so với mức 25,6% cùng kỳ), song vẫn chậm so yêu cầu dự toán (có 35 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương giải ngân đạt dưới 25% dự toán). Theo đó, cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo, đã thực hiện phát hành 89.500 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Về vấn đề nợ công, Bộ cho biết sẽ tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ thực tế 6 tháng đầu năm bình quân là 13,61 năm, lãi suất bình quân khoảng 4,44%/năm. Đa dạng các nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ (giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ khoảng 78% cuối năm 2016 xuống còn khoảng 52%). Tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.