Cả nước có 35.000 tỉ đồng nợ thuế khó đòi

Tiền nợ thuế khó đòi tăng mạnh trong 9 tháng - Ảnh: Internet
Số tiền nợ thuế khó đòi cả nước tăng mạnh tính đến hết tháng 9 vừa qua, lên mức gần 35.000 tỉ đồng (tăng 10,6%).

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 30.9, cơ quan thuế đã thu được 25.382 tỉ đồng tiền nợ thuế, bằng 60,9% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31.12.2017. Trong số này, cơ quan thuế đã thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.079 tỉ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 8.303 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng cho biết tiền nợ thuế, đặc biệt là nợ thuế khó đòi tăng mạnh. Cụ thể là tổng số tiền nợ thuế của 63 cục thuế ước tính đến thời điểm 30.9 là 82.961 tỉ đồng, tăng 9.817 tỉ đồng (tương đương với mức tăng 13,4%) so với thời điểm cuối năm 2017. Trong đó, nợ tiền thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày là 48.019 tỉ đồng (tăng 15,1% so với 31.12.2017), nợ không có khả năng thu hồi là 34.942 tỉ đồng (tăng 10,6%).

Để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu các vụ, đơn vị có liên quan, các cục thuế phải theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế. Đồng thời, giao nhiệm vụ tăng thu qua công tác quản lý nợ cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương có điều tiết ngân sách trung ương, phấn đấu giảm số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Người đứng đầu ngành Thuế cũng yêu cầu các cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND duy trì hoạt động của ban chỉ đạo chống thất thu trên địa bàn; rà soát và giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách quý 4/2018 cho các đơn vị, làm cơ sở để cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt công tác thu trong chặng nước rút cuối năm.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.