Bộ Tài chính dự định tăng mạnh phí trước bạ xe bán tải

Phó trước bạ lần đầu với ô tô bán tải và ô tô van dưới 1,5 tấn sẽ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô con - Ảnh: Internet
Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô bán tải và ô tô tải van dưới 1,5 tấn sẽ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo đó, sẽ tăng lệ phí trước bạ đối với loại xe bán tải.

Theo dự thảo, xe bán tải chở hàng và xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1,5 tấn và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10-15%), thay vì mức thu 2% như đang áp dụng hiện nay. Chỉ khi đăng ký lại từ lần thứ 2 trở đi thì mức thu lệ phí trước bạ đối với loại xe này mới là 2%.

Dự thảo lần này cũng quy định, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Nêu lý do tăng phí trước bạ với loại xe trên, Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn vừa qua (2012-2017) số lượng xe bán tải, gồm cả xe bán tải chở hàng và xe bán tải chở người (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) tăng theo từng năm, đặc biệt tốc độ tăng trưởng nhập khẩu nhanh.

Cụ thể, số lượng xe bán tải nhập khẩu năm 2017 là 28.482 chiếc, tăng 8,7 lần. Riêng số lượng xe bán tải chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1,5 tấn và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) năm 2012 là 3.305 chiếc, nhưng sang năm 2013 đã tăng gấp đôi, lên 6.902 chiếc. Đến năm 2014, số lượng xe này là 10.961 chiếc, năm 2015 là 20.132 chiếc, năm 2016 là 28.091 chiếc và năm 2017 là 28.911 chiếc. Như vậy, số lượng bình quân nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp dòng xe này khoảng 16.383 chiếc, chiếm khoảng 99,8% số lượng xe bán tải

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.