5 tháng: 17.700 cuộc thanh tra thu về hơn 1.600 tỉ đồng thuế

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Theo Tổng cục Thuế, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn ngành thuế đã tiến hành 17.700 cuộc thanh, kiểm tra thuế và đã thu về nộp ngân sách hơn 1.600 tỉ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính) cho thấy trong 5 tháng qua, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 4.100 tỉ đồng, giảm khấu trừ hơn 324 tỉ đồng, giảm lỗ hơn 5.700 tỉ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỉ đồng.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy đến hết tháng 5.2018, ngành thuế đã kiểm tra được hơn 164.600 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 72,85 tỉ đồng, giảm khấu trừ 27,31 tỉ đồng, giảm lỗ 16,83 tỉ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết toàn ngành đã thanh kiểm tra được 75 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 323 tỉ đồng; giảm lỗ hơn 1.800 tỉ đồng, giảm khấu trừ 1,65 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 837 tỉ đồng.

Về thanh kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, báo cáo cho thấy tổng số quyết định hoàn thuế của 63 cục thuế đã được thanh kiểm tra là hơn 1.800 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn trên 11.000 tỉ đồng.

Theo chỉ tiêu kế hoạch thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2018 đã được Tổng cục Thuế giao cho 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong năm 2018 các cục thuế thanh tra 7.227 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế với 81.914 cuộc.

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội thanh tra 1.226 doanh nghiệp với 17.324 cuộc kiểm tra; Cục Thuế TP.HCM sẽ thanh tra 1.556 doanh nghiệp với 22.433 cuộc kiểm tra.

P.V


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.