Nợ thuế đất tăng mạnh, TP.HCM phải thu hồi thêm 2.700 tỉ đồng

Nợ thuế đất chiếm tỷ lệ nợ cao nhất - Ảnh: Internet
Trong 2 tháng cuối năm 2019, Cục Thuế TP.HCM phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỉ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến ngày 31.10.2019, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) là 11.930 tỉ đồng, tăng 33,95% so với thời điểm 31.12.2018. Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỉ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm 31.12.2018.

Các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỉ đồng, tăng 23,07% so với thời điểm 31.12.2018. Tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỉ đồng, tăng 5,18% so với năm ngoái.

Kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 6.399 tỉ đồng, đạt 71,85% số nợ 2018 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỉ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đôn đốc thu nộp ngân sách tháng 10 và những tháng cuối năm 2019, Cục Thuế TP.HCM được giao chỉ tiêu giảm nợ trong 3 tháng cuối năm là 4.375 tỉ đồng. Trong tháng 10.2019, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thu 1.650 tỉ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Thuế TP.HCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỉ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.