Nhà máy In tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?

Ảnh: minh họa
Có hơn 2.200 tỉ đồng tổng tài sản, song Nhà máy In tiền quốc gia chủ yếu nắm tài sản ngắn hạn với trên 1.307 tỉ đồng, riêng tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 411 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tính đến 30.6, tổng tài sản của đơn bị này đã tăng 363 tỉ đồng so với đầu năm nay, đạt 2.235 tỉ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 1.307 tỉ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 411 tỉ đồng.

Báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của nhà máy này đạt hơn 781 tỉ đồng (giảm 52 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016). Tuy nhiên, giá vốn lớn, chiếm tới trên 90% doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 79 tỉ đồng.

Trong khi đó, khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận đạt 51 tỉ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, nhà máy này còn hơn 41 tỉ đồng lãi ròng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu từ hoạt động tài chính mang về cho đơn vị này 13 tỉ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay khoảng hơn 7 tỉ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, các khoản thu nhập khác như tiền bồi thường từ Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex hay khoản tiền đền bù từ Innovia...

Về các khoản chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp tiêu tốn nhiều nhất với hơn 25,7 tỉ đồng; tiếp đến là chi phí tài chính chiếm hơn 15 tỉ đồng... Các khoản chi phí đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.