Muốn bán hàng đa cấp phải có 10 tỉ và đặt máy chủ tại Việt Nam

Từ 2.5, để đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp, các doanh nghiệp phải có 10 tỉ đồng, hệ thống quản lý thông tin phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam - Ảnh: Internet
Để được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải có 10 tỉ đồng ký quỹ và có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo Nghị định 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 2.5 tới, các doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì phải có 10 tỉ đồng ký quỹ (trước đây chỉ cần 5 tỉ đồng). Doanh nghiệp phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin này phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Nghị định mới quy định doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải cung cấp quyền truy cập vào tài khoản quản lý hệ thống quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, để bảo vệ người tiêu dùng, quy định mới hạn chế doanh nghiệp cho phép người tham gia ký gửi hàng hóa, buộc các bên phải giao nhận hàng hóa sau khi thanh toán. Doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và khách hàng mua hàng trực tiếp từ doanh nghiệp.

Nghị định cũng quy định cụ thể quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, trong đó, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.

Trường hợp không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm ủy quyền cho một cá nhân cư trú tại địa phương làm người đại diện tại địa phương để thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm lưu trữ, xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.