Kiểm toán doanh nghiệp nghìn tỉ trước thềm cổ phần hóa

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO)
Hàng loạt vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước... của doanh nghiệp này sẽ được Kiểm toán Nhà nước rà soát.

Kiểm toán Nhà nước mới đây đã công bố quyết định kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO) - doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Cụ thể, nội dung kiểm toán bao gồm các hoạt động kiểm toán tài sản, nguồn vốn doanh thu, chi phí, các khoản nộp ngân sách Nhà nước, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

Kiểm toán cho biết việc kiểm toán IDICO lần này là để xác nhận tính đúng đắn của báo cáo tài chính, việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản của Nhà nước, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước.

Đồng thời, cũng nhằm rà soát kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động kiểm toán sẽ kéo dài 60 ngày, trong đó phạm vi kiểm toán sẽ bao gồm niên độ tài chính năm 2016 và các thời kỳ trước đó với IDICO và các đơn vị liên quan.

Hoạt động kiểm toán IDICO được diễn ra sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp này vào hồi tháng 6 vừa qua. Cụ thể, cổ phần hóa IDICO sẽ theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hiện IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng tương ứng 3 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sở hữu 108 triệu cổ phần, tương ứng 36% vốn điều lệ.

Dự kiến đến 31.12.2018, Nhà nước sẽ thoái hết vốn; số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ; số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là 135 triệu cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ; còn lại hơn 55,3 triệu cổ phần sẽ đưa ra bán đấu giá công khai, chiếm 18,44% vốn điều lệ công ty.

Mức giá khởi điểm được ủy quyền cho Bộ Xây dựng quyết định, đồng thời Bộ xây dựng sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC.

Trước đó, tại báo cáo Kiểm toán Nhà nước năm 2015 đã phát hiện hàng loạt sai phạm của IDICO năm 2014. Cụ thể, công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, dẫn đến các khoản nợ phải thu quá hạn; xóa nợ chưa đủ điều kiện 230 triệu đồng, không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

IDICO cũng không ban hành các quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, báo cáo kiểm toán chỉ ra nợ tạm ứng tồn đọng nhiều năm với số tiền lớn chưa được thu hồi đối với công ty.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, hoạt động kinh doanh của IDICO chủ yếu dựa vào vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, lên đến 8,21 lần.

Đáng chú ý, tình hình sử dụng đất của IDICO năm 2014 chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý với diện tích đất gần 3.528 ha. Mặt khác, công ty còn xác định giá trị doanh nghiệp và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa đúng, thiếu 817 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.