Hơn 36.600 doanh nghiệp đóng cửa chỉ trong 6 tháng

Ảnh minh họa từ Internet
Tổng số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2016 là 36.600 doanh nghiệp, bình quân mỗi tháng có hơn 6.000 doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản, mỗi ngày có hơn 200 doanh nghiệp phá sản, chờ đóng cửa.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hôm nay (28.6) đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 5.500 doanh nghiệp phá sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp buộc tạm ngừng hoạt động là 31.119, tăng 15% (bao gồm 12.203 doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn (tăng 37,1%) và 18.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế.

Tính ra tổng số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2016 là 36.600 doanh nghiệp, bình quân mỗi tháng có hơn 6.000 doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản, mỗi ngày có hơn 200 doanh nghiệp phá sản, chờ đóng cửa.

So với số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2015 (31.700 doanh nghiệp), con số 6 tháng năm tăng gần 5.000 doanh nghiệp, đáng lưy ý là hơn 5.100 doanh nghiệp chờ phá sản có quy mô vốn đăng ký khoảng 10 tỷ đồng.

Về số doanh nghiệp đăng ký và thành lập, tính chung 6 tháng đầu năm cả nước có 54.500 doanh nghiệp, với tổng vốn 427.800 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 51,5% về vốn so với cùng kỳ; bình quân số vốn/doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động 6 tháng qua đạt 14.900 DN, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, số doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm so với số doanh nghiệp phá sản và chờ phá sản tăng 1,5 lần.

Về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 2/2016 cho thấy: Có 41,8% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 2 năm nay khả quan hơn quý trước; 18,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 39,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Có 47,7% số doanh nghiệp dự kiến quý 3 so với quý 2 năm nay xu hướng sẽ tốt lên; 13,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 39,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Nói về xu hướng chung trong 6 tháng cuối năm 2016, phần lớn doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh lạc quan hơn 6 tháng đầu năm, trong đó 55,4% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 9,3% số doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất giảm và 35,3% số doanh nghiệp vẫn ổn định.

Về số đơn đặt hàng, có 48,5% số doanh nghiệp dự kiến số đơn đặt hàng tăng; 9,5% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 42,0% số doanh nghiệp cho rằng sẽ ổn định. Số đơn đặt hàng xuất khẩu tương ứng là 42,1%; 9,4% và 48,5%.

Về quy mô lao động, có 26,5% số doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng quy mô lao động; 7,0% số doanh nghiệp cho rằng sẽ giảm và 66,5% số doanh nghiệp không có biến động quy mô lao động.

Thi Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.