TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để metro hoàn thành đúng tiến độ

Trong tháng 11, TP.HCM sẽ phê duyệt, điều chỉnh 2 tuyến metro - Ảnh: Internet
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, dự án đường sắt đô thị là dự án trọng điểm của thành phố. Do vậy, các sở ngành cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về đánh giá rủi ro phương án tài chính do chậm trễ trong tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, về công tác điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và tuyến Bến Thành - Tham Lương, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành khẩn trương có ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án gửi Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, giao Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án tổ chức thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP.HCM phê duyệt trước ngày 10.11.2019.

Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, khẩn trương phối hợp với sở ngành và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt. Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tổ chức đấu thầu theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định và tiến độ cam kết với nhà tài trợ.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khẩn trương phối hợp các quận hoàn tất các thủ tục, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30.6.2020.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch - Đầu tư, các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM tạm ứng vốn từ ngân sách thành phố để đảm bảo thanh toán cho các nhà thầu của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong cũng giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, cập nhật thông tin tình hình cho Sở Kế hoạch - Đầu tư để báo cáo UBND TP.HCM chỉ đạo giải quyết kịp thời, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu, giải phóng mặt bằng và giải ngân các hiệp định vay.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.