Thông tin liên quan đến dự án Sunshine Apartment Quận 7, TP.HCM

Thông tin rõ về một dự án bất động sản tại TP.HCM

Thông tin liên quan đến dự án Sunshine Apartment Quận 7, TP.HCM

Hiện Công ty Vạn Gia Long đang triển khai dự án Sunshine Apartment, quận 7, TP HCM (tc đây còn gọi là dự án dự án Dragon Court, Duclong Golden Land). Dự án đang triển khai xây dựng phần móng và thực hiện đúng các quy trình, qui định pháp luật. Trong quá trình triển khai dự án, vào giữa tháng 9.2018, trước một số đơn thư khiếu nại, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu kiểm tra toàn diện dự án. Sau khi cơ quan thanh tra và ngành chức năng kiểm tra thì mới đây, tại cuộc họp giải quyết vụ việc, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có chỉ đạo kết luận vụ việc, trong đó yêu cu các cơ quan chc năng làm rõ những sai phạm trưc đây và yêu cu các cơ quan chc năng tiếp tục hỗ trợ để dự án tiếp tục được triển khai. Đây là kết luận cụ thể, kịp thời giúp giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án, tạo điều kiện cho nhà đu tư thực hiện dự án. Chúng tôi xin cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến kết luận này và quá trình chuyển nhượng dự án phát sinh khiếu nại và tình hình dự án hiện nay đ mang đến thông tin, rõ ràng hơn đ các cơ quan báo chí đưa tin đúng thực tế, tạo điều kiện để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Kiến nghị làm rõ những vi phạm trước thời điểm chuyển đổi chủ sở hữu

Tại văn bản số 769/TB-VP do Văn phòng UBND TP ban hành ngày 29.11.2018 về việc thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến kết luận cuộc họp giải quyết về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án Trung tâm thương mi căn hộ cao cấp Dragon Court, phường Tân Thuận Tây, Q.7: Cơ bản thống nhất với báo cáo của Thanh tra thành phố về một số sai phạm của dự án; “chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an TPHCM đ điều tra hoặc hỗ trợ để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan qua các thời kỳ” và giao cơ quan Công an TP tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ các nội dung mà thanh tra Thành phố phát hiện; Giao các sở, ban ngành liên quan làm giải trình theo kết luận thanh tra và báo cáo cho UBND Thành phố. Đặc biệt, tại mục 5 của văn bản nêu rõ lãnh đạo thành phố kết luận Giao Sở xây dựng, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ra soát toàn bộ pháp lý dự án, đề xuất các nội dung, thủ tục để Dự án tiếp tục triển khai thực hiện với điều kiện không làm ảnh hưng đến công tác điều tra (Có làm việc, trao đổi trước với Công an thành phố), báo cáo UBND TP xem xét, quyết định

Văn bản kết luận này nêu rõ các bước giải quyết vướng mắc dự án. Chúng tôi cung cấp làm rõ một số thông tin liên quan đến dự án như sau.

Việc lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo làm rõ những nội dung mà Thanh tra thành phố phát hiện xảy ra trước lúc các cổ đông cũ Công ty Vạn Gia Long chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông mới của Công ty Vạn Gia Long (Thời điểm chuyển nhượng là tháng 4/2016). Các vi phạm cơ quan thanh tra đề cập, phát hiện đưc đều xảy ra trước thời điểm của các cổ đông cũ chuyển nhượng cổ phần.

Dự án thực hiện đủ các pháp lý

Xin nói thêm rằng, sau khi toàn bộ cổ phần Công ty Vạn Gia Long được chuyển nhượng 100% vốn cho cổ đông mới, ban giám đốc công ty Vạn Gia Long mới đã triển khai đy đ các bước thủ tục pháp lý của dự án theo quy định, tiến hành bồi thường bổ sung cho các cá nhân thuộc diện giải tỏa, thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định…. Cụ thể: Công ty Vạn Gia Long đã tiến hành đền bù, giải tỏa 100% phần diện tích thuộc dự án (có văn bản xác nhận của UBND phường Tân Thuận Tây, Q.7). Công ty Vạn Gia Long khẳng đnh đã thực hiện đn bù xong đối với các hộ gia đình trên phần đất dự án và đã nhận chuyển nhượng, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với bên chuyển nhượng theo hiệp thương đền bù. Nội dung này đưc UBND phường Tân Thuận Tây, Q.7 xác nhận cụ thể tại các Công văn số 340/UBND ngày 24.2.2017 và công văn số 588/UBND ngày 31.3.2017. Công ty Vạn Gia Long đã được cấp giấy phép quy hoạch số 154/GPQH ngày 18.12.2015 đối với dự án chung cư cao tng, trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Tân Thuận Tây, Q.7. UBND Thành phố đã chấp thuận cho Công ty Vạn Gia Long sử dụng đất thực hiện dự án tại Quyết định số 5733/QĐ-UBND ngày 27.10.2017. Công ty Vạn Gia Long được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng (phần ngầm) ngày 28.11.2017. Do đó, Công ty Vạn Gia Long sau thời điểm tháng 4.2016 (chuyển nhượng 100% vốn sở hữu cổ phần) hoàn toàn không có sai phạm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng và nghĩa vụ thuế .

Tháo gỡớng mắc để dự án tiếp tục triển khai

Trước kiến nghị của cơ quan thanh tra và họp các ban ngành liên quan, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.H CM đã kết luận sự việc tại văn bản thông báo số 769 thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp ngày 16.11.2018, ban hành ngày 29.11.2018 trong đó to điều kiện để chủ đu tư triển khai dự án. Cụ thể , tại mục 5 của văn bản trên nêu rõ lãnh đạo thành phố kết luận “Giao Sở xây dựng, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ra soát toàn bộ pháp lý dự án, đề xuất các nội dung, thủ tục để Dự án tiếp tục triển khai thực hiện với điều kiện không làm ảnh hưng đến công tác điều tra (Có làm việc, trao đổi với công an TPHCM), báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.”

Như vậy, các nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM kết luận là vấn đề xử lý các tồn tại, dấu hiệu sai phạm trước thời điểm Công ty Vạn Gia Long thay đổi chủ sở hữu 100% cổ phần tại công ty. Sau khi chuyển nhưng theo đúng qui định, Công ty Vạn Gia Long với chủ sở hữu mới đã thực hiện đúng các qui định của nhà nước.

Ông Lâm Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vạn Gia Long cho biết: Sau khi chuyển nhượng 100% vốn, các cổ đông mi, ban giám đốc mới đã nỗ lực thực hiện dự án, tuân thủ các quy định pháp lý của dự án. Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo Công an TP điều tra hoặc hỗ trợ làm rõ các nội dung mà thành tra đề nghị là kịp thời, giúp giải quyết những vấn đề còn tồn tại trưc đây, tránh những hiểu nhầm đối với dự án. Qua đó, to điều kiện để Công ty tiếp tục triển khai dự án bảo đm đạt tiến độ. Công ty cũng nỗ lực phối hợp với các cơ quan điu tra để cung cấp hồ sơ, cũng như phối hợp với sở ngành khắc phục các thiếu sót để tiếp tục triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Bình Minh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.