Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

NHNN sẽ công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên trang thông tin điện tử của NHNN - Ảnh minh họa: P.D
Trong thông tư sửa đổi bổ sung, NHNN quy định ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng 2 tiêu chí.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Liên quan tới bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thống đốc NHNN sẽ ban hành quyết định công bố danh sách ngân hàng đủ năng lực. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng sẽ là đơn vị đầu mối tự rà soát các ngân hàng theo các tiêu chí để trình Thống đốc công bố danh sách và khi có sự thay đổi sẽ cập nhật, điều chỉnh lại danh sách.

Theo Thông tư 13/2017, ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh phải đáp ứng 2 tiêu chí: Thứ nhất, trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Thứ hai, ngân hàng đó không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh và nội dung phù hợp với quy định tại điều 56 luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, Thông tư 13/2017 cũng quy định có độ trễ trong việc cập nhật số tiền đã nhận của chủ đầu tư nhằm tạo thuận lợi trong tác nghiệp của các ngân hàng thương mại và chủ đầu tư, nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng tháng để làm cơ sở xác định số dư bảo lãnh.

Số dư bảo lãnh được xác định theo tiến độ nộp tiền cho chủ đầu tư và giảm dần khi nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt theo quy định tại điều 23 Thông tư 07/2015.

Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông báo chính xác số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua theo đúng thời gian thỏa thuận cho ngân hàng thương mại. Chủ thể tham gia giao dịch bảo lãnh (gồm cả khách hàng được bảo lãnh và các bên có liên quan) là cá nhân, pháp nhân (cả trong nước và nước ngoài).

Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Dân sự.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN được ban hành ngày 29.9 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.11.2017.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.