PV Gas South vượt kế hoạch năm nhờ chi phí lãi vay giảm

Chiều ngày 31.10 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam – PV Gas South (PGS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013 của công ty mẹ.

Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 1.815 tỉ đồng, tăng 25% so với quý 3/2013. Tuy nhiên giá vốn hàng hóa cũng tăng 30% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 297 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 77 tỉ đồng sau khi trừ chi phí bán hàng 171 tỉ đồng (tăng 7%), chi phí quản lý doanh nghiệp 40,7 tỉ đồng (tăng 17%), chi phí tài chính 13,9 tỉ đồng giảm 59% so với quý 3/2012 nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 67,6  tỉ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012.

Lũy kế 9 tháng đầu năm PGS đạt doanh thu 4.836 tỉ đồng, lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 853 tỉ đồng tăng 26% so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 28%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% khiến lợi nhuận sau thuế của PGS còn 232,8 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của Khí hóa lỏng Miền Nam đạt 198,5 tỉ đồng, đạt mức tăng ấn tượng 42% so với 9 tháng đầu năm 2012. Như vậy, chỉ cần kinh doanh 9 tháng PGS đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 10% (kế hoạch 181 tỷ đồng), trong khi quý 4 thường là quý có doanh thu tăng trưởng khá mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng lên.

So với thời điểm đầu năm 2013, PV Gas South tiếp tục trích lập khá cao vào các quỹ: 88 tỉ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đạt 261 tỉ đồng) và 7 tỉ đồng vào Quỹ dự phòng tài chính (lũy kế đạt 45 tỉ đồng). Tính đến thời điểm 30.9.2013 PGS còn 165,6 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm đạt 4.000 đồng/cổ phiếu.

Có thể nói việc PV Gas South sau 9 tháng kinh doanh đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chủ yếu đến từ việc chi phí tài chính, cụ thể là lãi vay đã giảm 53% từ mức 96 tỉ đồng cùng kỳ năm 2012 xuống còn 45,5 tỉ đồng năm 2013.

Quang Bách 


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.