Ngân hàng Nhà nước: Sửa Thông tư 36 nhằm bảo đảm tốt nhất tiền gửi của nhân dân

Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước khi điều chỉnh một số quy định tại Thông tư 36 là để cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết như vậy trong thông báo được Ngân hàng Nhà nước phát đi chiều 11.3.
Cụ thể, ông Nghĩa nói rằng, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 36 về các tỷ lệ, giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng căn cứ trên Nghị quyết số 51 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, trên cơ sở đó theo dõi, giám sát diễn biến tăng trưởng tín dụng và tình hình thị trường bất động sản trong thời gian gần đây.
Vì vậy, mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước khi điều chỉnh một số quy định tại Thông tư số 36 là để cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân. Đồng thời, việc sửa đổi này còn giúp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả và hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản hoạt động và phát triển hiệu quả, bền vững.
Trước vấn đề sửa đổi Thông tư 36 có làm giảm tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của thị trường bất động sản hay không, ông Nghĩa nhận định kết quả đánh giá tác động ban đầu cho thấy quy định tại dự thảo này không làm giảm tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Việc này cũng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của thị trường bất động sản.
Theo đó, với quy mô và cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2015, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn bình quân của hệ thống các tổ chức tín dụng là 31% và đang có chiều hướng tăng nhanh thì các tổ chức tín dụng vẫn còn có khả năng cấp tín dụng trung, dài thêm cho nền kinh tế. Việc cấp tín dụng bao gồm cả lĩnh vực bất động sản với số tiền lên đến khoảng 540.000 tỉ đồng mới tới giới hạn tỷ lệ này 40% theo quy định của dự thảo.
Mặt khác, điều chỉnh hệ số rủi ro các khoản cho vay kinh doanh bất động sản từ 150% lên 250% ảnh hưởng trực tiếp không đáng kể đến tỷ lệ an toàn vốn. Tỷ lệ an toàn vốn bình quân của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng giảm từ 13% xuống 12,1%. Với tỷ lệ an toàn vốn bình quân toàn hệ thống đến cuối năm 2015 là 13% thì các ngân hàng vẫn còn có thể cho vay kinh doanh bất động sản với số vốn bổ sung lên đến khoảng 650.000 tỉ đồng mới tới giới hạn tỷ lệ an toàn vốn 9%.
“Như vậy, việc điều chỉnh quy định tại Thông tư 36 ảnh hưởng không đáng kể đến dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản. Vấn đề là người đầu tư, kinh doanh bất động sản có đáp ứng được các chuẩn mực an toàn, điều kiện vay vốn để các tổ chức tín dụng rót vốn đầu tư không.
Không có cơ sở cho rằng sửa đổi Thông tư 36 dẫn đến giảm tín dụng đầu tư cho lĩnh vực bất động sản. Hệ thống các tổ chức tín dụng vừa trải qua thời kỳ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đau đớn, vết thương còn chưa lành, tổn thất chưa khắc phục xong mà một trong những nguyên nhân chính là rủi ro bất động sản. Xin đừng sớm quên. Hãy trân trọng những thành quả tái cơ cấu, xử lý nợ xấu mới đạt được bước đầu để làm hành trang và bệ đỡ cho giai đoạn tái cơ cấu và phát triển bền vững các tổ chức tín dụng tới đây”, ông Nghĩa nói.
Theo ông Nghĩa, dự thảo sửa đổi Thông tư 36 vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các đối tượng liên quan trong xã hội.
Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét một cách thận trọng về nội dung, thời điểm hiệu lực và lộ trình thực hiện của một số quy định mới tại dự thảo Thông tư nhằm giảm thiểu các rủi ro, tác động tiêu cực đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các bên liên quan.
Phan Diệu

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.