Không sử dụng đất an ninh quốc phòng để xây sân golf

Ảnh minh họa từ Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf (Dự thảo Nghị định), bao gồm các điều kiện, thủ tục thực hiện dự án sân golf và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

Đối tượng áp dụng của dự thảo nghị định này là nhà đầu tư thực hiện xây dựng và kinh doanh sân golf (dự án sân golf); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Về Chính sách đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, Dự thảo Nghị định quy định hoạt động đầu tư phát triển sân golf là nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, thể thao, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước của các địa phương.

Việc thực hiện dự án sân golf không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đất xây dựng sân golf phải được công bố công khai, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và pháp luật có liên quan.

Sân golf phải được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển xanh, gắn với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, an sinh xã hội của người bị thu hồi đất để xây dựng sân golf.

Những hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf gồm: xây dựng khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; sử dụng đất xây dựng sân golf không đúng mục đích; kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật; lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc... và các hành vi bị cấm khác.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ cách Xác định địa điểm và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf. Theo đó, sân golf được xây dựng tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, vùng đất cát hoang hóa ven biển, đất đồi núi trọc, đất hoang hóa.

Địa điểm xây dựng sân golf được xác định theo các điều kiện sau: phù hợp với nguyên tắc quy định về Chính sách đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phải đáp ứng điều kiện về sử dụng đất theo quy định về Điều kiện sử dụng đất để xây dựng sân golf.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch, đất đai có trách nhiệm công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đất đai làm cơ sở để nhà đầu tư đề xuất địa điểm xây dựng sân golf.

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất thực hiện dự án sân golf tại một địa điểm thì phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đáng lưu ý trong Dự thảo Nghị định là việc quy định cụ thể các loại đất nào không được sử dụng để xây dựng sân golf. Đó là:

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đất rừng tự nhiên thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và đáp ứng điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đất thuộc khu vực bảo vệ di tích hoặc có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa...

- Đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị.

- Đất tại khu vực ven sông, ven biển thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo. Trường hợp đề xuất sử dụng đất bãi bồi ven sông phải được Bộ NN-PT-NT thẩm định, chấp thuận về điều kiện sử dụng bãi sông theo quy định của Luật Đê điều.​

Điều kiện xây dựng, mở rộng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf

1. Mỗi lỗ golf được sử dụng tối đa 5 ha đất; diện tích sân golf xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ).

2. Không được sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf để xây dựng nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác.

3. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để xây dựng nhà ở thương mại

4. Mật độ xây dựng gộp của khu đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Anh Thư

Bạn đọc của Một Thế Giới có thể xem và góp ý cho dự thảo tại đây


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Trần MéoReply

    07-11-2018 09:19:53

    Đấy là nói thời gian bắt đầu có hiệu lực của nghị định, còn trước đó thì được miễn. Mà nói thật... chỗ ngon thì đã bán, cho thuê sạch sành sanh rồi thì bây giờ nghị định mới có cơ hội xuất hiện, ra đời (?) chứ nếu chưa thì có lẽ phải 'chờ chút...chờ chút!'

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.