Gỡ vướng cấp phép xây dựng, thị trường địa ốc TP.HCM sẽ khởi sắc?

TP.HCM gỡ vướng trong việc cấp giấy phép xây dựng - Ảnh: Phan Diệu
Thị trường bất động sản TP.HCM từ đầu năm đến nay đã có nhiều dấu hiệu chững lại, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, rủi ro rất lớn. Nguyên nhân một phần đến từ nhiều vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng.

Trước tình trạng này, UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng nghiên cứu hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố. Động thái ấy được đánh giá là cần thiết nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, giúp thị trường bất động sản khởi sắc.

Theo đó, đối với các trường hợp khu đất nhỏ lẻ đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc - quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận huyện thống nhất và xem xét giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

Thành phố cũng giao các quận huyện thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch trên địa bàn, để kịp thời đề xuất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các ô phố không còn phù hợp với kiến trúc cảnh quan, tình hình sử dụng đất hiện nay hoặc đề xuất điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Việc này nhằm đảm bảo tính pháp lý về quy hoạch xây dựng và làm cơ sở cho việc xem xét cấp giấy phép xây dựng sau này.

Đối với các trường hợp khu đất lớn, các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại, công trình công cộng đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc - quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ ½.000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch nhưng có tác động, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung, trước khi cấp giấy phép xây dựng phải lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch và được phê duyệt.

Các trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới cần tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được duyệt.

Đối với các trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình có chức năng văn phòng, nhà ở kết hợp văn phòng, khách sạn, dịch vụ… nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng đất (đất ở đô thị lâu dài) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sẽ nghiên cứu theo hướng giải quyết cấp giấy phép xây dựng. Thế nhưng, thành phố không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ cập nhật mục đích sử dụng đất mới vào giấy chứng nhận để không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu, lợi ích của người dân.

Để tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định đối tượng tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch - Đầu tư xây dựng quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm 5 bước.

Bước 1, lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư. Bước này nhằm chặt chẽ tính pháp lý về đất đai, chức năng quy hoạch sử dụng đất, đủ cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình.

Bước 2, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lập quy hoạch trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình UBND TP hoặc chuyển UBND quận huyện xem xét, phê duyệt.

Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4, lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất.

Bước 5, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục phân loại, xác định quy mô và đề xuất phương án, quy trình, thủ tục xử lý phần đất do nhà nước quản lý trong các dự án (phần diện tích đất xen cài giữa các thửa đất, kênh, rạch...). Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất thuê; đề xuất xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tế của công tác đầu tư xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.