Đồng Nai: Tách thửa dưới 2.000m2 không cần lập dự án

Tách thửa diện tích dưới 2.000 m2 chủ đầu tư chỉ cần lập bản vẽ thay vì dự án kể từ sau ngày 1.3 tới
Nếu tách thửa dưới 2.000 m2, chủ đất không cần lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng như trước mà chỉ lập bản vẽ kể từ ngày 1.3 tới.

Theo quyết định 03/2018/QĐ-UBND, kể từ đầu tháng 3 tới, tỉnh Đồng Nai sẽ cho phép tách thửa lô đất từ 500 - 2.000 m2 chỉ cần lập bản vẽ thay vì lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng như trước. Quyết định này bỏ quy định về số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó là quy định về diện tích. Trước đây, chỉ cần tách 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng. Diện tích tối thiểu sẽ được quy định theo từng khu vực như sau:

Các phường và các xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Hóa An (thuộc TP.Biên Hòa) và các phường thuộc TX.Long Khánh có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 60 m2; các xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng (TP.Biên Hòa) và các thị trấn thuộc các huyện có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 80 m2; các xã còn lại tối thiểu là 100 m2.

Về đất nông nghiệp, các phường và xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa (thuộc TP.Biên Hòa), các phường thuộc Thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc huyện, diện tích tối thiểu được tách là 500 m2. Các khu vực còn lại diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Riêng trường hợp tách từ một phần đất nông nghiệp sang đất ở thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.

Hồ Đông


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.