Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 170 triệu vì dùng tiền sai quy định

Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng - Ảnh: VNF
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23.9.2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1.11.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP (Nghị định 145/2016/NĐ-CP) do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Tại thời điểm 31.12.2016, Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân còn tồn tại khoản cho vay đối với: các tổ chức có liên quan tới ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty (gồm: Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng quân Bình Thuận, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng quân Cần Thơ, Công ty cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Nhà Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân); tổ chức có liên quan tới ông Phạm Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh); các tổ chức có liên quan tới ông Vũ Trọng Đắc - Phó Tổng giám đốc Công ty ( gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Quân, Công ty TNHH Dịch vụ và quản lý cao ốc Hoàng Quân) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch (Số liệu của các khoản mục Phải thu ngắn hạn khách hàng, Phải thu dài hạn khác, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31.12.2016 và khoản mục Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016 của Công ty có sự sai lệch so với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty được kiểm toán).

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.