Bộ TN-MT lên tiếng về quy định bắt buộc sổ đỏ ghi tên cả gia đình

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội - Ảnh: TL
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa phát đi thông tin xung quanh quy định bắt buộc ghi tên tất cả thành viên gia đình trong sổ đỏ.

Theo đó, Bộ TN-MT khẳng định việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chung chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình...

Trước đó, Bộ TN-MT đã ban hành Thông tư số 33 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật Đất đai. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5.12.2017.

Thông tư 33 đã hướng dẫn việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình sử dụng đất.

So với quy định cũ, Thông tư 33 đã bổ sung đối tượng "những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Nội dung này gây băn khoăn, dư luận trái chiều trong dư luận bởi nếu ghi tên đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình sẽ gặp khó khăn khi mua bán, chuyển nhượng, làm rắc rối thêm các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Bộ TN-MT cho rằng quy định này của Thông tư sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất, không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

"Việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chung chỉ áp dụng đối với tài sản là của chung nhiều người trong gia đình. Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 của luật Đất đai. Trường hợp cấp giấy chứng đối với đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đó", Bộ TN-MT khẳng định.

Bộ này cũng khẳng định quy định trên phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Luật đất đai tức là thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận...

Quy định này nhằm khắc phục những tồn tại trong thực tế triển khai thi hành luật Đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ các thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình,....

"Quy định nêu trên của Thông tư sẽ bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Điều này không tạo ra các khó khăn hay rào cản mà còn giảm những rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình", Bộ nhận định.

Quy định nêu trên của Thông tư cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất như một số ý kiến đã nêu mà đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự.

Khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Theo Bạch Dương/VnEconomy


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • lyngoReply

    23-11-2017 03:37:29

    Bộ TNMT vừa ra TT 33 bổ sung ghi tên vào sổ đỏ "Những thành viên còn lại trong hộ gia đình..." Điều này nảy sinh nhiều rắc rối: -Hộ gia đình là những ai? Có phải là những người có tên trong Hộ khẩu? Không hợp lý vì có người có tên trong Hộ khẩu (đôi khi không phải cha mẹ,con cái mà là những người bà con,bạn bè...)nhưng không đóng góp trong tài sản Nhà Đất thì sao? -Có người có đóng góp trong tài sản Nhà Đất nhưng đã tách hộ rồi thì sao? -Có trường hợp là bạn bè cùng mua chung một đám đất thì tất nhiên ghi tên người sở hữu là 2 người đó (ở đây khái niệm "hộ gia đình" không có ý nghĩa gì hết) Đây là những kẻ hở để cán bộ Nhà Đất hành dân khi dân cần đến mà thôi.Còn nội dung TT. 33 thì đã có trong các Nghị định đã ban hành trước đó,không cần đến TT. 33 nữa.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.