Bất động sản Khánh Hòa: Chậm ban hành bảng giá đất gây nhiều vấn đề bất cập

Ảnh minh họa từ Internet
Việc cơ quan hữu quan tỉnh Khánh Hoà chậm ban hành bảng giá đất giai đoạn từ 2020 trở đi, trong khi bảng giá đất cũ đã hết hạn, đang dẫn đến nhiều bất cập trong việc giải quyết hồ sơ đất đai, khiến cho hồ sơ tồn đọng tại bộ phận một cửa.

Bảng giá đất cũ của Khánh Hoà đã hết hiệu lực từ ngày 31.12.2019, nhưng đến nay tỉnh này vẫn chưa ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ năm 2020 trở đi. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề bất cập trong việc giải quyết giấy tờ liên quan đến đất đai ở địa phương này.

Chẳng hạn, báo Khánh Hòa trong một bài viết mới đây dẫn lời lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa cho biết thời gian qua đã nhận nhiều phiếu chuyển thông tin, kèm theo hồ sơ đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc chuyển thông tin địa chính đến chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với những hồ sơ mà người sử dụng đất đã nộp tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Ninh Hòa sau ngày 31.12.2019.

Theo các quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, hoặc tại thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhưng kể từ ngày 1.1.2020, quyết định của tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực. Cho nên đối với các hồ sơ đất đai tiếp nhận sau ngày 31.12.2019, việc gửi kèm bảng giá đất cũ là không phù hợp quy định của pháp luật.

Còn lãnh đạo Chi cục Thuế Nam Cam Ranh cho biết, trong thời gian chờ chỉ đạo của UBND tỉnh lẫn ý kiến của Sở TN-MT thì đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Ranh và các cơ quan liên quan phối hợp tạm ngừng việc luân chuyển hồ sơ đất đai để giảm bớt văn bản hành chính và công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính giữa các cơ quan được thuận lợi.

Tuy nhiên, chi nhánh này không thể phối hợp tạm dừng luân chuyển hồ sơ đến chi cục thuế như đề nghị, vì quy định quy trình giải quyết hồ sơ không cho phép. Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh vẫn chuyển thông tin địa chính đến chi cục thuế. Trong trường hợp có đủ cơ sở tạm dừng do vướng mắc các nội dung về bảng giá đất mới thì đề nghị dừng tại chi cục thuế.

Để không dẫn đến các hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã báo cáo và xin ý kiến Sở Nội vụ các giải pháp thực hiện tạm thời.

Cụ thể, đối với các hồ sơ mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các địa phương đã chuyển liên thông chi cục thuế trên phần mềm một cửa điện tử, chi cục thuế đã trả về cho các chi nhánh thì đề nghị cho phép dừng tính giải quyết hồ sơ. Văn phòng sẽ chỉ đạo các chi nhánh có văn bản gửi đến người sử dụng đất biết tình trạng tạm dừng giải quyết hồ sơ vì lý do nêu trên.

Tiếp đó, vào ngày 13.1.2020, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo thống nhất đề xuất của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan nói trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng tính trên phần mềm một cửa điện tử đối với các hồ sơ chưa xác định được nghĩa vụ tài chính do tỉnh chưa ban hành bảng giá đất mới; đồng thời, công khai thông báo tại bộ phận một cửa và thông báo cụ thể cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Và tính đến ngày 20.1.2020, tỉnh Khánh Hoà vẫn chưa công bố bảng giá đất mới cho giai đoạn 2020-2024.

Chậm ngày nào ách tắc thêm ngày đó

Trên thực tế việc chậm ban hành bảng giá đất trong giai đoạn mới ở các địa phương gây ra nhiều vấn đề khó khăn cho người dân cũng như cơ quan hữu quan.

Cùng mới nhiều địa phường khác trên cả nước như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Trị, Sơn La, Long An, Vĩnh Phúc... TP.HCM cuối cùng cũng ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024 vào ngày 15.1.2020 tại kỳ họp thứ 18 của HĐND khoá IX (kỳ họp bất thường).

Thế nhưng từ trước ngày đó trở về ngày đầu tiên của năm 2020, khi bảng giá đất mới chưa được ban hành, toàn bộ các quận huyện khác trên địa bàn TP.HCM những hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, hợp thức hóa nhà đất đều bị ách tắc chung, hồ sơ nhà đất của người dân trên toàn thành bị ngưng trệ.

Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, TNO dẫn lời LS.Hoàng Thu (Đoàn luật sư TP.HCM) góy ý rằng trong quyết định ban hành về bảng giá đất cũng nên có một điều khoản chuyển tiếp, quy định rõ điều này.

Để theo đó, nếu quyết định cũ hết hiệu lực mà nhà nước chưa ban hành quyết định mới quy định về giá các loại đất thì mặc nhiên có thể áp dụng quyết định cũ, cho đến khi có bảng giá đất mới ban hành. Làm như vậy thì việc giải quyết hồ sơ nhà đất của người dân mới không bị ách tắc ngày nào.

Thi Anh tổng hợp


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.