Hà Nội sẽ sáp nhập 12 chi cục thuế huyện thành 6 chi cục thuế khu vực

Dự kiến giai đoạn 2018-2020, Cục Thuế Hà Nội xây dựng kế hoạch sáp nhập 12 Chi cục thuế huyện thành 6 Chi cục thuế khu vực - Ảnh: Internet
Dự kiến giai đoạn 2018-2020, Cục Thuế Hà Nội xây dựng kế hoạch sáp nhập 12 chi cục thuế huyện thành 6 chi cục thuế khu vực.

Cục Thuế Hà Nội vừa cho biết trong giai đoạn 2018-2020, Cục Thuế Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch sáp nhập 12 chi cục thuế huyện thành 6 chi cục thuế khu vực. Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội xin ý kiến Tổng cục Thuế đề án thành lập 3 chi cục thuế khu vực là chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh, Thanh Oai - Chương Mỹ, Ứng Hòa - Mỹ Đức.

Đối với bộ máy cấp phòng thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội, trước khi sắp xếp, Cục Thuế TP. Hà Nội có 24 đầu mối các Phòng. Cục Thuế TP. Hà Nội đã sắp xếp tổ chức các phòng xuống còn 21 phòng đầu mối (giảm 3 phòng).

"Công tác sắp xếp, tinh gọn này được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định và đảm bảo quy tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Nhờ đó, sau sắp xếp các đơn vị vẫn được đánh giá hoạt động ổn định, thông suốt", Cục Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện thu được 61.829 tỉ đồng, đạt 25,2% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cơ quan này có 949 cuộc thanh, kiểm tra với số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 278,5 tỉ đồng; giảm lỗ là 163 tỉ đồng; Giảm khấu trừ là 29 tỉ đồng.

Đáng chú ý, năm nay Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng tới tập trung tăng thu, chống thất thu ngân sách đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: rà soát các tài khoản có liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp xây dựng kinh doanh bất động sản; thuế giá trị gia tăng vãng lai; thuế nhà thầu; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động taxi...

Rà soát các khoản mục có yếu tố rủi ro của doanh nghiệp như: Trích lập dự phòng, giá trị sản phẩm dở dang, hàng tồn kho, doanh thu chưa thực hiện, vốn chủ sở hữu chưa góp đủ, chuyển giá các tài sản...; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ kiểm tra tình hình sử dụng đất tại các điểm thuê đất; Rà soát, kiểm tra tình hình kê khai của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.