Giải ngân chậm làm chậm tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Thủ tướng nhận định rằng tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm.

Trong những tháng đầu năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Cụ thể, các cơ quan báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; nguyên nhân (trình tự, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khác); kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 6.6.2016. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan và địa phương nêu trên; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20.6.2016.

Ngày 31.5, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Quyết định 801/QĐ-TTg giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 (đợt 2).

Trong đó, các bộ, ngành trung ương được giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương là 6.519,685 tỉ đồng; các địa phương được giao 7.064,277 tỉ đồng.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhận định rằng công tác giải ngân vốn ODA vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế dẫn đến mức giải ngân trong năm 2015 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến các dự án, làm chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra.

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong năm 2015 đạt khoảng 4.600 triệu USD, trong đó, ODA vốn vay khoảng 4.350 triệu USD, ODA viện trợ không hoàn lại khoảng 250 triệu USD.

Mức giải ngân này thấp hơn khoảng 18,6% so với năm 2014. Đáng chú ý, số liệu báo cáo mới nhất của bộ này cho thấy tổng số vốn ODA ký kết tính từ đầu năm 2016 đến hết tháng 4.2016 đạt khoảng 1 tỉ USD, nhưng giải ngân ước mới đạt 610 triệu USD.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.